Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

***D U A L A R***

Nereden Yazdırıldığı: Http://www.feraset.org
Kategori: İslam
Forum Adı: Dua Köşesi
Forum Tanımlaması: Dilimizin ve kalbimizin dua ile güzelleşmesi temennisiyle
URL: Http://www.feraset.org//forum_posts.asp?TID=1491
Tarih: 19-Ocak-2017 Saat 21:08


Konu: ***D U A L A R***
Mesajı Yazan: medahms
Konu: ***D U A L A R***
Mesaj Tarihi: 31-Mayıs-2007 Saat 11:00
 
ABDEST DUALARIABDESTE BAŞLARKEN;

"Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm."
Allah'ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allah'a (cc) mahsustur. O'na hamdederim.AĞIZA SU VERİRKEN;

"Allahümme enni alâ tilâveti'l Kur'ân-i ve zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike."
Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini istirham ederim.BURUNA SU VERİRKEN;

"Allahümme erihnî rayihate'l cenneti ve'r-zükni min neimihâ."
Allah'ım, Beni cennetin rahiyası ile rahiyalandır, ve cennet nimetlerinden beni rızıklandır.YÜZÜ YIKARKEN;

"Allahümme beyyız vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhûn ve tesveddü vücûh."
Allah'ım. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır. ağart.SAĞ ELİ YIKARKEN;

"Allahümme a'tınî kitabî biyemini ve hâsibni hasâben yesira."
Allah'ım. Kitabımı (amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.SOL ELİ YIKARKEN;

"Allahümme lâ tu'tunî kitabî bişimâli velâ min verâl zahri."
Allah'ım. Kitabımı (amel defterimi) sol elime verme. Ve arkamdan da verme.BAŞI MESHEDERKEN;

"Allahümmec'alni minellezine yestemlûnel kavle feyettebiûne ahseneh."
Allah'ım. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle.BOYUN MESHEDİLİRKEN;

"Allahümme a'tik unukî rakabetî mine'n nâri."
Allah'ım. Boynumu cehennem ateşinden azad buyur.


AYAKLARI YIKARKEN;

"Allahümme sebbit kademeyye ale's sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm."
Allah'ım. Sırat Köprüsü'nden ayakların kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma; sabit eyle.ABDESTTEN SONRA;

"Allahümmec'alnî mine-t-tevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîn."
Allah'ım beni tevbe eden ve günahlardan temizlenen kullarından eyle.


-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">Cevaplar:
Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 09-Haziran-2007 Saat 16:16
 S.A
Nurdan Damla
mailto: -
 
Yıldızla Çiçeğin Duası
Yıldızlar gökyüzünün çiçekleridir. Gecenin lâcivert çimleri yayıldı mı semaya bir bir yanıp sönerler. Her birinin zikri başka, tesbihi farklı farklıdır. Tıpkı yeryüzü çiçeklerinin mütenevvi şekil, koku, güzellikleri gibi farklı âlemlerin menzilidir onlar. Biz zikir halesinin kehkeşanında vazife yaptıkça nurlanır, nurlandıkça ışıl ışıl parıldar o çiçekler. Adeta gök bir bahçe, yıldızlarsa o bağıstanın türlü renkte çiçeğidirler.

Sabahlara dek gizli bir zikir halkası içinde yeryüzü çiçekleriyle konuşur onlar. Çiçek yıldıza, yıldız çiçeğe nağme döktürür. Arz halifesi insanın bu muhavereyi duymasını ne kadar da arzu ederler. Kudreti sonsuz sanatkârın ince nakışlarını kendi üstlerinde gösterip insanın hayranlık duygularını galeyana getirirler. Her an, her saniye zikir ve fikir ve duayla nasıl da çalışırlar.

Gecenin sabaha vuran sahilinde bir başka uzanırlar arz semalarına. Yeryüzü çiçekleri zikir yarışındadırlar adeta. Birlikte tevhid şarkısının ilâhi nağamatını duyururlar aleme. Bir yıldız lacivert denizden kayarak şöylece serzenişte bulunur.

"Kör olası dinsiz gözü
Görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü,
Hak söyleyen âyetleriz biz"

Semanın yıldızlı yüzüne hayran yeryüzü çiçekleri cevap verirler;
Kitabı âlemin yaprakları
Enva-ı namadud
Huruf ile kelimatı dahi
Efradı namahdud...

diyerek kâinatın ve envaın sessizce konuşması ve konuşturmasına şahitlik ederler. "Bakın biz de varız!" der çiçek, "sizi sema gözüne kudret çekiciyle çakan usta bizi de simsiyah bir çamurla besleyerek şu latif libasa soktu."

Yeryüzünün tüm kıtalarına yayılmış papatyalar, begonyalar, hüsnüyusuflar, lâleler, güller gökyüzü çiçekleri olarak yaldızlanmış yıldızlarla dertleşirler.

Dillerinde tekbir, kalplerinde zikirle o nuranî halkanın içinde vecde girerler. Arz suskundur. Sonsuz bir sükunet içinde onları dinlemektedir. Rüzgâr arz yüzünü yaldızlayan çiçeklerin gizli zikirlerinde hasıl olan enva-i çeşit râyihâyı uzayın derinliklerine taşıdıkça yıldızlar, ona tebessümle mukabele ederler. Bülbül susmuştur o dem. Her canlı gibi o da, yıldızla çiçeğin İlâhî senfonisini dinlemeye çekilir. Yıldızların parlak yüzü ve parlak duasına şöyle atıfta bulunur:

Asırların gece elbisesini hiç soldurmuyorsun Yarab
Bitirir her gece beni bir başka füsunla mehtap.

Beri tarafta yeryüzünün bilmem kaçıncı dürülü goncası sessizce çözülmeye başlamıştır. Kudret elinin mucizevi dokunuşuyla, her bir yaprak açarak bir başka zikir terennümünü dile getirir.

İşte! Önümde duran şu gonca da duaya durmuştu. Tek tek bütün yapraklar açıldı ve uçları narince geriye kıvrılıyor. Karşımda toz pembe tazeliğiyle bir gül var. Yapraklarının kıvrılışını seyretmekteki letafet, böyle bir ana şahit olmak coşkusu gözyaşını dâvet ediyor. Bunca eşsiz sanatın her an icra edilişine ve arz halifesinin göz yumuşuna ağlanmaz da ne yapılır bilmem ki! Onca güzelin ve güzelliğin bir arada zikre duruşu anında gaflet ile perdelenmiş, zamanlarım göz önüme geliyor. Kör gafil uykuların gözlerimi yumduğu, kalbimi kararttığı anların hesabı gelir tek tek önüme. Göz yaşı damlaları, ard arda birbirini izlerken gecenin asude kokusunu genzimde duymaktayım. Akıl, kalp, ruh dirilişi geçmiş sanki. Bir haşir coşkusunu yaşıyor gibi içim. Varlıklar alemine yeniden konuk olmaktayım.

Fakat o da ne gül de benim gibi ağlıyor. Yapraklarının üstünde su damlacıkları var. Damlaların üstünde gecenin ve yıldızların aksi var. Yıldızlar, kurumuş hurma dalı pozisyonu alan Ay'ın dallarından sarkmış meyveler gibi semaya yayılmışlar. Benim göz yaşım, gülün çiğdemi, bulutun yağmuru bir olup akıyorken toprağa yeni bir fon değişimiyle sabah oluyor. Ufuk kızıldır artık. Gecenin zikriyle hüşyar yıldızlar iyice parlamışlar. Onlar tek tek saklanırken yukarıda çiçekler deruni bir iç geçirişle yeni güne başlıyor. Sabahlara kadar çekmiş oldukları zikir kokularını atmosfere salıveriyorlar.

Güneş şeffafiyet, sırrıyla varlıkları selamlıyor. Nuraniyet cazibesiyle "Kün!" emriyle kulaç açarken göklerde fonda mavi bir perde beliriyor. Yıldızlar hafi zikirlerine o mavi perde gerisinden devam ederken, çiçek yeni bir zikir halesinde buluyor kendini. Güneşin sıcak dokunuşlarıyla birlikte selam veriyorlar sebebi vücutlarına:

Elfü elfü selatün Aleyke Ya Resulallah.
Elfü elfü selamün aleyke ya Habiballah
Elfü elfü selamün aleyke ya Eminevahyillah

Bütün bu seyirler kendisi için hazırlandığı arz halifesi insan ise hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığı dünya hayatının "bir oyun ve oyalanmadan ibaret" fani ve fena işlerin peşinden koşturup durur. Çiçekler ve yıldızlar ise her akşam her gece, her an onun kendilerine dönecek tefekkür yönelişleri için duâ ederek bekler.


-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 26-Temmuz-2007 Saat 20:11
 

RIZIK DUALARI

 

   1) Allah'u Letîfun bi îbadihî yerzuku men yeşââ' ve hüvel kaviyyül âzîz.

                                                                        ( Her gün 9 defa okunacak )

 

  2) İnnallâhe hüver-rez-zâku zül kuvvetil metîn.

                                                                                          ( Her gün 10 defa okunacak )

 

  3) Allah'u ekberu kebirâ vel hamdulillâhi kesîra ve sübhanallâhi bükraten ve esîla           ya rezzakü rizkan kesîra.

                                                                       ( Her gün 3 defa okunacak )

 

  4) Mâ şâ Allah velâ havle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete vela azamete illâbillahil âliyyil âzîm.

                                                                                         ( Her gün 3 defa okunacak )

 

  5) Hasbiyallâh Lâ ilahe illahü âleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb'ül arşil azîm.

                                                                                         ( Her gün 7 defa okunacak )

 

 -------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 26-Temmuz-2007 Saat 20:14
 

PEYGAMBER EFENDİMİZ

HZ.MUHAMMED  (S.A.V.) İN DİLİNDEN DUALAR

 

   1) Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.

                                                                                              Tirmîzî (3/152) ; İbni Mâce (2/336)
 

   2) Allah’ım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle. Allah’ım! Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile temizle.

                                                                                              Buharî (1/181) ; Müslim (1/419)


  
3) Rabbimiz olan Allah'ım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım! Beni bağışla.

                                                                                              Buharî (1/99) ; Müslim (1/350)


  
4) Allah'ım! Günahlarımın hepsini, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikârını bağışla.

                                                                                              Müslim (1/350)


   5) Allah'ım! Gazabından rızana, cezalandırmandan affına, senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin.

                                                                                              Müslim (1/532)


   6) Allah'ım! Beni bağışla ve bana merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bana ihsan eyle, bana afiyet ve rızık ver. Ve beni yücelt.

                                                                                              İbni Mâce (1/148)


   7) Allah'ım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal’ın fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım! Günahtan ve borçtan sana sığınırım.

                                                                                              Buharî (2/202); Müslim (1/412)


   8) Allah'ım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikâr işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı  bağışla. Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur.

                                                                                              Müslim (1/534)


   9) Allah'ım Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. 

                                                                                              Ebû Davud (2/86); Nesâi (3/53)


  10) Allah'ım! Cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, çok yaşlanarak (elden ayaktan düşmekten) sana sığınırım, dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırım.

                                                                                              Buharî (Bkz:Fethu’l-Bâri (6/35)
 

  11) Allah'ım! Gayb ilminle ve yaratma kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe beni yaşat. Ölümümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat ettir. Allah'ım! Gizli ve aşikâr, senden hakkıyla korkmayı dilerim. Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dilerim. Zenginlik ve fakirlikte senden itidalli olmayı dilerim. Bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden, kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Yüzüne bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allah'ım! Bizi iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl.

                                                                                              Nesâi (4/54-55)
 

  12) Allah'ım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.

                                                                                              Zâdü’l-Meâd (2/375)
 

  13) Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah’ım melik sensin, senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. Tüm günahlarımı bağışla. Şüphesiz, günahları ancak sen bağışlarsın. Beni ahlâkın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlâkın kötüsünden de beni uzaklaştır. Zira kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Buyur, Allah’ım buyur! Hayrın tümü iki elindedir. Şer, sana nispet edilmez. Ben sana sığınır ve sana dönerim. Sen mübarek ve yücesin. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim.

                                                                                              Müslim (1/534)
 

  14) Allah'ım! Hamd sanadır. Sen, göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen Hakk'sın. Va'din de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak, Peygamberlerin de haktır. Muhammed (s.a.s.) hak ve kıyamet haktır. Allah'ım! Sana teslim oldum; sana tevekkül ettim, sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikâr, yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilâhımsın.

                                                                               Buharî (Bkz:Fethu’l-Bâri (3/3); Müslim (1/532)
 -------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 26-Temmuz-2007 Saat 21:22
 

ÜÇ AYLAR DUASI

 

"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban. Ve belliğnâ Ramazân.

Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an"

 

      Üç aylar girince her gün 7, 10, 25 veya 100 kere bu dua okunabilir.

     Ey Hak Yolcusu Kardeş ! Her işte Cenab-ı Hakk'tan yardım istemek dinimizin emri, Allah'ın emri, Peygamberimizin emri ve yoludur.

     İnsan üç aylara yetişebilir. Fakat, Allah'ın yardımı olmazsa, bu üç ayları ibadet edip ihya edemezse, o zaman üç aylara ha yetişmiş, ha yetişmemiş. Hiç bir şey fark eder mi ? Elbet Etmez. Onun içindir ki Bu Üç ayları en iyi şekilde ibadetle geçirip  bol bol dua edelim.

     Rabbim dualarımızı kabul etsin.

 

             RECEB-İ ŞERİF DUALARI

     10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm.

     10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed.

     10 Gün Subhânallâhil Gafurir Rahîm.

 

             ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

      10 Gün Yâ Lâtif Celle Şanühu.

     10 Gün Yâ Rezzak Celle Şanühu.

     10 Gün Yâ Aziz Celle Şanühu.

 

             RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

     10 Gün Yâ Erhamerrâhimin.

     10 Gün Yâ Gaffârezzünûb.

     10 Gün Yâ Atikarrikâb.

      

      Not: Bu dualar, günde en az yüzer defa okunur.-------------
http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


Mesajı Yazan: prenses
Mesaj Tarihi: 26-Temmuz-2007 Saat 21:42
ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM 


Mesajı Yazan: ALİBEYT
Mesaj Tarihi: 28-Temmuz-2007 Saat 17:32
 emeğine sağlık


-------------


Mesajı Yazan: medahms
Mesaj Tarihi: 05-Ağustos-2007 Saat 16:37
 

Kur'an-ı  Kerim'den Dualar

Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'den aldýðýmýz bu dualar Cenâb-ý Hakk'ýn öðrettiði dualardýr. Bunlar, peygamberlerin ve onlarýn zamanlarýndaki  bazý müminlerin yaptýðý, kabul edilmiþ dualardýr. Süre sýrasý ile ne zaman ve niçin yapýldýðý belirtilerek yer almýþtýr. Ayet-i kerime Türkçe manalarýnda sadece dua bölümü verilmiþtir.

 

"Hesap Günü'nün sahibi, affý bol, affeden, Alemlerin Rabbi Allah'ým. Sadece sana kulluk ederiz. Yalnýz senden yardým istiyoruz. Bizi nimete kavuþturduklarýnýn yoluna ilet; sapýklarýn ve gadaba uðrayanlarýn deðil."  Fatiha:1-7

"Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; þüphesiz sen iþitensin, bilensin."  Bakara:127

 

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eðenlerden kýl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çýkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." Bakara:128

 

"Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öðretecek, onlarý temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her þeyi yerli yerince yapan yalnýz sensin." Bakara:129

 

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabýndan koru! Bakara: 201

 

Ey Rabbimiz bize sabýr, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karþý bize yardým et! Bakara: 250

 

Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düþersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediðin gibi bize de aðýr bir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediði iþleri de yükleme, bizi affet, bizi baðýþla, bize acý, sen bizim Mevlamýzsýn. Kâfirlere karþý bize yardým et! Bakara 286

 

 • Ey Rabbimiz, bizi doðru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydýrma! Bize, tarafýndan rahmet baðýþla! Lütfu en bol olan sensin. Ali Ýmran: 8

   

  Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarýmýzý baðýþla, bizi Cehennem azabýndan koru. Ali Ýmran: 16

   

  Ey Rabbimiz, günahlarýmýzý ve iþimizdeki taþkýnlýðý baðýþla; yolunda sabit kýl; kâfirlere karþý bizi muzaffer eyle! Ali Ýmran: 147

   

  Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanýn" diyen davetçiyi iþittik, hemen iman ettik. Artýk bizim günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasýtasýyla vâdettiklerini de ikram et ve kýyamette bizi rezil-rüsvay etme; þüphesiz sen vâdinden caymazsýn. Ali Ýmran: 193-194

   

  Ey Rabbimiz, bize çok sabýr ver, müslüman olarak canýmýzý al! Araf: 126

   

  Ey Rabbim, beni ve neslimi namazý devamlý kýlanlardan eyle; duâmý kabul et, kýyamette hesab olunacaðý gün beni, ana-babamý ve müminleri baðýþla! Ýbrahim: 40-41

   

  Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasýna kat! Þuara: 83 • -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 13-Ağustos-2007 Saat 14:27
   

  ÂYETLERLE DUA

  • Bana dua edince Ben , o dua edenin duasına icabet ederim . Öyleyse onlar da Benim da'vetime icâbet etsinler ve Bana iman etsinler ki , doğru yola ulaşmış olsunlar . ( Bakara 186 )

  • Rabbimizden bizi dosdoğru yola iletmesini istiyoruz .
  • Rabbimiz de bize , Kitab gönderdiğini ve hayır / şer olarak iki yolu açıkladığını bildiriyor .
  • Bizi dosdoğru yola ilet . ( Fatiha 6 )
  Bu , doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'tır . ( Bakara 2 )
  • Biz ona “ iki yol - iki amaç ” gösterdik . ( Beled 10 )

  • Rabbimizden yardım diliyoruz .Rabbimiz de kendi dinine yardım etmemizi , sabır ve namazla yardım istememizi , ibadet etmemizi öğütlüyor .
  • Ya Rabbi ! Yalnız Sana ibadet ederiz , yalnız Sen' den yardım dileriz . ( Fatiha 5 )
  • Elbette ki Allah kendi dinine yardım edenlere yardım eder . ( Hac 40 )
  • Ey iman edenler ! Sabır ve namazla yardım isteyin . ( Bakara 153 )
  • Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım . ( Bakara 152 )

  • Rabbimizden ayaklarımızı yolunda sabit kılmasını taleb ediyoruz .
  • Rabbimiz de kendi dinine yardım edersek ayaklarımızı sabit kılacağını bildiriyor .
  • Ey Rabbimiz ! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla ; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl ; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl ! ( Âl – i İmran 147 )
  • Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. ( Muhammed 7 )

  • Rabbimizden iyilerle beraberken canımızı alması için dua ediyoruz .
  • Rabbimiz de sâdıklarla birlikte olursak bu neticeyi vereceğini söylüyor .
  • Ve bizleri sâlih kullar ile beraber öldür . ( Âl – i İmran 193 )
  • Ey imân edenler ! Allah ‘ dan korkun ve sâdıklar ile beraber olun . ( Tevbe 119 )

  • Rabbimizden kusurlarımızı örtmesini bekliyoruz .
  • Rabbimiz de kendisine iman etmemizi , salih amel işlememizi istiyor . Yolunda hicret edenlerin , uğrunda yurtlarından çıkarılanların , yolunda işkenceye uğrayanların , cihad edenlerin ve şehid olanların da kusurları örtülecektir . Büyük günahlardan sakınmak da kusurların örtülmesine vesiledir . Büyük günahlardan sakınmak için de namazı dosdoğru kılmamız gerektiğini Rabbimiz bildiriyor .
  Samimi bir tevbe ile Allah’a dönmenin ve Allah’a karşı gelmekten sakınmanın da kusurların örtülmesine birer vesile olduğunu Rabbimiz bildiriyor .
  • Artık günahlarımızı mağfiret buyur ve kusurlarımızı ört . ( Âl – i İmran 193 )
  • Kim , Allah'a inanır ve salih amel işlerse ; Allah onun kötülüklerini örter ve onu , altından ırmaklar akan , içinde ebediyyen kalacakları cennetlere sokar . ( Teğâbun 9 )
  • Benim için hicret edenlerin , yurtlarından çıkarılanların , yolumda işkenceye uğrayanların , savaşanların ve bu uğurda öldürülenlerin kusurlarını örteceğim . ( Âl – i İmran 195 )
  • Eğer siz , yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız , diğer kusurlarınızı örter , sizi güzel bir makama koyarız . ( Nisa 31 )
  • Muhakkak ki , namaz , hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar . ( Ankebut 45 )
  • Ey iman edenler ! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün . Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter . ( Tahrim 8 )
  • Ey iman edenler ! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız , O , size hakkı batıldan ayırd edecek bir anlayış verir ve
  günahlarınızı örter , sizi bağışlar . ( Enfal 29 )

  • Rabbimizden bizi cehennem azabından korumasını istiyoruz .
  • Rabbimiz , bizden Kendisine ve Resulüne iman etmemizi , mallarımızla ve canlarımızla yolunda cihad etmemizi istiyor . İmanla beraber şükretmemiz gerektiğini de bizden istiyor .
  Rabbimiz şükretmeyi , kendisine karşı gelmekten sakınmamız olarak tarif ediyor . İman etmenin ise sadece dille “ iman ettik ” demek olmadığını bildiriyor Rabbimiz bize .
  • Ey Rabbimiz ! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver . Bizi cehennem azabından koru! ( Bakara 20 )
  • Ey iman edenler ! Sizi acı bir azabdan kurtaracak ticareti göstereyim mi ? Allah'a ve Resûlüne inanır , mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz . ( Saf 10 – 11 )
  • Eğer siz iman eder ve şükrederseniz , Allah size neden azap etsin ! ( Nisa 147 )
  • Öyle ise , Allah'tan sakının ki O ' na şükretmiş olasınız . ( Âl – i İmran 123 )
  • İnsanlar : “ İman ettik ” demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar ? ( Ankebut 2 )

  • Rabbimizden kâfirler topluluğuna karşı yardımını istiyoruz .
  • Rabbimiz de kâfirlerle savaşmamızı isterken , onların cezasını bizim ellerimizle vereceğini bize bildiriyor . Bunun için ise tedbir almamızı , gücümüzün yettiği kadar her çeşit silah temin etmemizi yine Rabbimiz bizden istiyor .

  • Sen bizim mevlâmızsın . Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et ! ( Bakara 286 )
  • Onlarla savaşın ki Allah , sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvâ etsin, yardımıyla sizionlara karşı muzaffer kılsın . Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın . ( Tevbe 14 )
  • Ey iman edenler ! Tedbirinizi alın ; bölük bölük savaşa çıkın , yahut ( gerektiğinde ) topyekün savaşın . ( Nisâ 71 )
  • Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın
  ki , onlarla hem Allah'ın düşmanlarını , hem de kendi düşmanlarınızı , ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz
  daha başkalarını korkutasınız . Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa
  uğratılmazsınız . ( Enfal 60 )

  • Rabbimizden bize merhamet / rahmet etmesini taleb ediyoruz .
  • Rabbimiz , iman etmemizi , gerektiğinde hicret etmemizi , kendi yolunda cihad etmemizi , kendisine karşı gelmekten sakınmamızı , namazı dosdoğru kılmamızı , zekatı vermemizi , âyetlerine inanmamızı , Kur’an’a uymamızı , Resulullah ‘a itaat etmemizi bizden istiyor .
  • Rabbimiz ! Biz iman ettik ; öyle ise bizi affet ; bize merhamet et ! Sen , merhametlilerin en hayırlısısın .
  ( Mü’minun 109 )
  • İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya , işte bunlar , Allah'ın rahmetini umabilirler .
  ( Bakara 218 )
  • Rahmetim ise her şeyi kuşatır . Onu , sakınanlara , zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım .
  ( A’raf 156 )
  • İşte bu , bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır . Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin . ( En’âm 155 )

  • Namazı kılın ; zekâtı verin ; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz . ( Nur 56 )

  Rabbimizden kıyamet günü bizi rezil etmemesi için dua ediyoruz .
  • Rabbimiz de bizden Resulullah ile beraber olmamızı , Allah ve Resulüne karşı gelmememizi öğüt veriyor .
  • Rabbimiz ! Bize , peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil – rüsvâ etme ; şüphesiz sen vaadinden caymazsın ! ( Âl – i İmran 194 )
  • O gün , Allah ; peygamberini ve onunla beraber olan mü'minleri utandırmayacak . ( Tahrim 8 )

  • Bilmiyorlar mı ki , kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır. İşte rüsvâlığın büyüğü de budur . ( Tevbe 63 )

  • Şeytanların şerrinden Rabbimize sığınıyoruz .
  • Rabbimiz de bize , şeytanın adımlarını takib etmemek gerektiğini , şeytanı düşman bellememizi ve ihlaslı olmamızı öğütlüyor .

  • De ki : İnsanların kalplerine vesvese sokan , pusuya çekilen cin ve insan şeytanlarının şerrinden insanların Rabbine , insanların Melikine , insanların İlâhına sığınırım ! ( Nas 1 – 6 )

  • Ey insanlar , yeryüzünde olan şeyleri helâl ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin . Gerçekte o , sizin için apaçık bir düşmandır . ( Bakara 168 )

  • İblis şöyle dedi : “ Rabbim ! Beni saptırdığın için , mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım ! Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır . ” ( Hicr 39 – 40 )
  Mesajı Yazan: feridun67
  Mesaj Tarihi: 16-Ağustos-2007 Saat 17:14
   EMEİĞİNİZE SAĞLIKKKK


  Mesajı Yazan: AYSUN
  Mesaj Tarihi: 25-Ağustos-2007 Saat 12:06
   
  Ezan Duası

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

  http://www.namazzamani.net/turkce/hadis_13.htm - Ayrıntılar için bakınız -»


  Okunuşu: "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd  Mesajı Yazan: RÜYA
  Mesaj Tarihi: 25-Ağustos-2007 Saat 13:17
   ALLAH RAZI OLSUN...

  -------------
  GüZeL GöReN GüZeL DüŞüNüR, GüZeL DüŞüNeN HaYaTıNdaN LeZzeT ALıR.

  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 02-Eylül-2007 Saat 13:08
   Yüceler yücesi Allah'ımız!

  Sen'den bize nezdindeki nurlardan bir nur göndermeni ve onunla zâhir-bâtın bütün hislerimizi nurlandırmanı, gönüllerimizi ağyar ve masiva karanlıklarından arındırmanı ve yürüyeceğimiz yolları, insanlığa en mümtaz rehber olarak seçip vazifelendirdiğin habibin Muhammed Mustafa'nın nuruyla ışıklandırmanı diliyoruz.

  Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz...

  Amin..Amin..Amin


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 02-Eylül-2007 Saat 15:50

  SEYYIDÜ'L-ISTIĞFAR DUASI:

  Bu dua konusunda şöyle bir hadis nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; "Istiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir: "Allâhümme ente Rabbî, Lâ Ilâhe Illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me'steta'tü, eûzü bike min şerri mâ sana'tü, ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe'gfirlî fe innehû lâ yeğfiru'z-l; zünûbe illâ ente"

  Anlamı:"Allah'ım! Sen benim Rabbımsın! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez."

  Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra şunları ekledi: "Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse, o kişi Cennet ehlindendir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşamadan vefat ederse Cennet ehlindendir" (Buhârî, Deavât, 2).

   


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 08-Eylül-2007 Saat 20:35
   

  ?

  Dua,kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.Dua,cennet yollarını açan,kalbe safa,ruha gıda veren ve ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir.Dua,mü'min için  eşi bulunmaz bir silah,ümit gecesinde hayırlı bir sabah,bela,şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.Dua,yerde nur,gökte nur,sağda nur,solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.Dua,Hak kapısının halkasını tutmak,çırpınan gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.Dua,kulun şerefini artıran,iki alemde de yüzünü ak eden,bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

  Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevlamız buyuruyor ki:"Kullarım(Habibim)sana beni sorunca(haber ver ki)işte ben muhakkak yakınımdır.Bana o dua edenin da'vetine icabet ederim.(Bakara:186)  

  Hakka davet etmede seni sala ve Ezan,

  Kul ol,duada bulun,güzel cenneti kazan !

  Ashabın büyükleri,tabiin ve tebe-i tabiin; zikir,tesbih ve dulara büyük bir ehemmiyet vermişlerdir.Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır.Mesela ayet ve hadiste varid olan, özellikle ashab-ı kiram tarafından büyük bir ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terkedilmekte,ha bire karınca duası,kadeh duası..vs duası gibi bid'at olan,esassız,semeresiz,sun'i dualarla meşgul olunmaktadır.Bu ise vakti boşa harcamaktan başka birşey değildir.

    Resulullah (s.a.v.)buyuruyor ki:"Dua ettiğiniz zaman,kabul olunacağına inanarak Allah'a dua edin.Bilmiş olunuz ki,gafil kalp(ile)yapılan duaları Allah kabul etmez."(Tirmizi)

  Mü'minler annesi Hazret-i Aişe (Radıyallahü Anh)den nakil.Allah'ın Resulü (s.a.v.)geceleyin kalktığı vakit namazına şu dua ile başlardı:

  "Allah'ım !

  Ey Cebrahil,Mikail ve İsrafil'in Rabbi !

  Göklerle ve yerin yaradanı,

  Hazırı ve gaibi bilen Allah'ım !

  Kullarına ihtilaf ettikleri şeylerde,

  Onların aralarında ancak Sen hükmedersin.

  İhtilaf edilen Hakk'a izninle beni hidayet eyle !

  Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet edersin !"(Müslüm) 

  DUALAR
  Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)
   
  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

  Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
  Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.
   

   

   

   


  Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
  Tirmizi'nin Enes b.Malik'ten rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:
   


   

  "Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ" http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#3 - (3)

   

  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -
   


  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11) http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 -

   

    
   

  "Fe hebli min ledünke veliyya"   "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#12 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#13 - (13)   http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#14 - (14)
   
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
    http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#12 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#13 - (13)  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#14 - (14)
   


  Duanın Kabulü

  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. (6)
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua
   

  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin R

  abbi.” 

  Mubin Duası
   

  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için http://www.biriz.biz/kuran/yasin/36ya.htm - Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://www.biriz.biz/dualar/mubin.jpg - okunmalı. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#15 - (15)
   


  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Sütü az olan kadın

  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Tuvalete Girerken
  Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."
  http://www.biriz.biz/dualar/dualar.htm#8 - (8)

  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
   


   

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)"
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim."
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.

  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur. http://www.biriz.biz/dualar/index.htm#7 - (7)  

  Kaynaklar
   
  1) http://www.biriz.biz/dualar/kuran/hasr/hasr24.htm#dua1 - Kitâbu'l-Esma ve's-sıfat, Beyhaki Resulullah s.a.v "Bunlar işiten kimsenin öğrenmesi lazımdır" buyurdu.
   

  2) Abdullah İbnu Mes'ud r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  3) Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
  4)
  İbnu Abbâs r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  5)
  Hz. Aişe r.a anlatıyor, Kutub-i Sitte
  6) Buhari, Ezan
  7) Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
  8) Hz. Enes r.a. rivayet ediyor, Tirmizi Daavat 99,

   

  9)
  10) Ebu Hureyre r.a rivayet ediyor, Tirmizi, Daavat 39, (2329)
  11)
  Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
  12) Meryem, 5
  13) Meryem, 6
  14) Mümin, 67


  Mesajı Yazan: Yolcu
  Mesaj Tarihi: 11-Eylül-2007 Saat 11:33
  Şifa Duâları

  Hazret-i Âişe -radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

  "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın." (1)

  Yine Âişe -radıyallahu anhâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, kendisine bir hasta için şifâ bulmasına duâ taleb edildiği zaman:

  Allah'ın adiyle duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı, birimizin tükrüğü ile hastamıza Allah'ın izniyle şifâ verir. " (2)


  İbn Abbas -radıyallahu anhümâ-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e bir hâtûn müracaat edip:

  -Ya Resûlellah, ben sar'a illetine dûçar oluyorum. Hem de sar'a hâlinde çılıyorum. Allah Teâlâya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin, dedi.

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

  -Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim, buyurdu.

  Sonra o hâtûn:

  -Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar'a hâlinde açılmamam için Allah teâlâ Hazretlerine duâ ediniz, dedi.

  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (3)

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

  "Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur." (4)

  "Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshde: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillah Teâlâ şifâ bulursun." (5)

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve: "Bismillah. Allah her hastalıkdan seni kurtarır, ve şifâ verir, hased etdiği zaman hasedcinin şerrinden muhafaza eder, her nazarı değenin nazarından seni korur." derdi.

  Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

  "Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalarından uzak tut." (6)

  "Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü'min yedi defa:

  "Büyük Allah'dan, büyük Arş'ın rabbi Allah'dan sana şifâ vermesini istiyorum!" derse muhakkak afiyet bulur." (7)

  _____
   
  (1) Buhârî, Merdâ,20; Müslim, Selâm,46.Ebû Dâvud, Tıbb, 18,19
  (2) Buharî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54 Ebû Dâvud, Tıbb, 19.
  (3)Tecrîd-i Sarîh Terc, 12/64.
  (4) el-Câmi'u's-Sağîr.
  (5) Râmuzû'l-Ehâdîs, 311 (İbn Hanbel, Müsned'den).
  (6) Râmüzû'l-ehâdîs, 311 (Taberânî'den).
  (7) Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, Müsned 1/239
   
  (Alıntıdır...)


  Mesajı Yazan: RÜYA
  Mesaj Tarihi: 26-Eylül-2007 Saat 05:25
   Paylaşımın için sağol........  

  -------------
  GüZeL GöReN GüZeL DüŞüNüR, GüZeL DüŞüNeN HaYaTıNdaN LeZzeT ALıR.

  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 17:53
   

  Kur’an’da Geçen Peygamber Duaları

  “Ey Rabbimiz!Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. Adımlarımızı sağlamlaştır ve hakikati inkar eden kafirlere karşı bize yardım et.” (Ali İmran,3/147.)

  Bir fiil dua örneği olan sabır, görevde sebat edip gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah’tan zafer dilemek” bütün peygamberlerin dualarına konu olan ortak bir tema ve ortak bir tavırdır.

  Bu bölümde Kur’an’da örnek gösterilen peygamber dualarını göz önüne sermeye çalışacağız. Bu örnek dualar, “peygamberlerin ağzından ilahi kelamın beyan edişi” ile Kur’an’da yer almaktadır. Tüm gerekli ayrıntılarına rastlayabileceğimiz bu model dualar, bir işin başında, ortasında ve sonunda; bir sevinç veya üzüntü esnasında Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah’ın merhametine sığınma şeklinde olmaktadır.  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 17:55
   1-Adem a.s ve eşinin yaptığı yakarış
   
   
  Adem a.s ve eşinin günahı itiraf, tevazu ve gönülden yakarışın sözlü ifadeleri olan bu duaları, ilahi mağfirete muhtaç olan bütün insanların örnek alması gereken bir muhteva ile tefekkür ehlinin ilgisini beklemektedir:
  “Ey Rabbimiz!
  Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız.”(Araf,7/23.)
  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 17:57
   2)-Nuh Peygamber
  a) Tebliğ ve İnayet Duaları

  Nuh Peygamber bütün Elçiler gibi başarısını da başarısızlığını da sıkıntısını da mutluluğunu da Alemlerin Rabbi Olan Allah’a itiraf etmiş, O’nunla dua formunda konuşup dertleşmiştir:
  “Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım her hangi bir şeyi istemekten sana sığınırım. Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.” (Hûd,11/47.)
  Ey Rabbim! Ben halkıma gece-gündüz çağrıda bulunuyorum. Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırmak(tan başka bir işe yaramadı). Ve doğrusu onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar; günahkarlık giysilerine büründüler; daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında daha da azgınlaştılar. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum; ayrıca onlara gizlice özel olarak da konuştum. Ve dedim ki: Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin; çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır. (Nuh Suresi,71/5-10.)
  “Ey Rabbim! Onlar bana tamamen karşı çıktılar, zaten onlar serveti ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uyarlar; ve sana karşı en korkunç tuzakları kuranlara; çünkü onlar (kendilerine uyanlara): ‘İlahlarınızı hiçbir zaman terk etmeyin; ne Vedd, ne Suva ne Yeğûs, ne Ye’ûk, ne de Nesr’i terk etmeyin’ demişlerdi. Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar. O halde Sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret!” (Nuh,71/21-24.)

  Nuh peygamber tevazu sahibi bir gönlün en güzel yakarış örneklerini sunduğu dualarında, Allah’a teslimiyetin Cahiliyye toplumundan tam bir kopuşla kopmayı gerektirdiğini de göstermiştir:
  “Ey Rabbim! O cahillerin beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Ey Rabbim! bu kafirlerin yalanlamalarına karşı bana destek ol!” (Mü’minûn, 23/26,39.)
  Nuh peygamber gece-gündüz, gizli-açık bıkıp usanmadan hakikati halkına anlatmıştır. Onu yalanlayan, kendisine sebatından ve direngen onurlu duruşundan dolayı kavmi ona “budala” demişti. O, bu çaresiz durumdan kurtuluş için zalimlerle uzlaşma yolları aramamış, her salih müminin yapması gerektiği gibi kalbinden geçenleri Allah’a tevekkül ederek şöyle arz etmiştir:
  “Doğrusu ben yenik düştüm, artık sen gel ve bana yardım et!” (Kamer,54/10.)

  b)-Helak İçin Kahhariye Yakarışları
  Kahhariye duaları, onulmaz hatalar işledikleri halde hiçbir kurtuluş gayreti göstermeyen kafir ve zalim bir toplumun sınır tanımaz ayartılarına karşı Allah’tan istenen bir tür yardım, görece başarısızlıkların itiraf edilip Allah’a tevekkül etmektir. Bir sabır âbidesi ve bir direniş timsali olan Nuh peygamber, fesadı ve sapıklığı inatla sürdüren ve artık bütün uyarılara kulak tıkayan halkının kalpleri çürüten, tüm toplumu ifsad eden hataları dolayısıyla helak edilmeleri için şu yakarışlarda bulunmuştur:
  “Ey Rabbim! İşte halkım beni yalanladı. Bu yüzden benimle onlar arasında gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koy. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar!” (Şuara,26/117-118.)
  “Ey Rabbim!Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan , Sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen kafirliğe sebep olurlar.
  Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!” (Nuh,71/21-24,26-28.)

  c) Güvenli Belde Duası
  Tufan’dan ilahi yardımlarla kurtulan Nuh peygamber gemide Allah’a hamd ederek mübarek bir menzile/şirkin uğramadığı kutsal bir konaklama yerine ulaştırması için şöyle yakarmıştır:
  “Bütün övgülerin gerçek layığı olan ve bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allahım! Senin tarafından kutlanmış, güvenli kılınmış bir yere eriştir beni. Çünkü insana erişmesi gereken yere nasıl erişeceğini en iyi gösteren sensin.” (Müminun,23/29.)

  d) Hamd Duaları
  Mü’minlerle birlikte yolculuk hazırlıklarını tamamlayıp gemiye bindiği zaman emredildiği gibi Allah’a şöyle övgüde bulunmuştur:
  “Hamd, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a aittir.” (Mü’minûn,23/28.)


   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 18:00
   3- Lût Peygamber
  a) Tevekkül ve Nusret Duası

  Lut peygamber onca uğraşına rağmen toplumsal kirlenmenin yol açtığı ahlaki çöküşten, arınmak isteyen bir iki mümini beri tutabilmiştir. O, tebliğ ve öğütle ıslah olmaya niyeti olmayan, günaha dibine kadar batmış, ahlaki çöküntü halinin tüm toplumu sarıp çürüttüğü bir ortamda, yine de çoğunluğa değil hakikate teslim olmuş, mücadelenin tıkandığı noktada Allah’ı yardıma çağırmıştır.
  Kötü ahlakı din edinmiş bir toplumda, tek bir mescid olan hanenin sahibidir Lut peygamber. Bozgunculuğu bardağı taşıran bu iflah olmaz halkın, şehrin en ıssız köşelerinde ve en kalabalık mekanlarında dahi sınır tanımayan günahlarından Lut a yılmıştır. Gerekli çalışmaları yaptığı halde, düzelmemekte inatla ısrar eden nefislerine zulmeden bu halka karşı Allah’tan nusret/yardım istemiştir:
  “Ey Rabbim!Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et.”(Ankebut,29/30.)
  “Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar.”(şuara,26/169.)

  b) Hamd Duası
  Lut peygamberin karısı ve tüm hemşehrileri helak eden bir yağmurla cezalandırılmışlardır. Bu korkunç yağmurun getirdiği dehşetli günden sonra, şehirde hiçbir canlılık emaresi kalmamıştır. Öte yandan Sünnetullah gereğince Rabbimiz Lut peygamber ve ailesinden mümin olanları kurtarmıştır. Böylesi bir kurtuluş tabii ik, Allah’a hamd etmeyi, şükr etmeyi gerektirmektedir. Lut peygamber de öyle yapmıştır:
  “Hamd/bütün övgüler Allah’a yaraşır. Selam olsun O’nun seçtiği kullara. Zaten Allah insanların ilahlaştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi?” (Neml, 27/59.)  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 18:02
   
  4-5.)- İbrahim ve İsmail Peygamberler
  Putların ve putların korkulu rüyası, cesaret ve hikmet timsali İbrahim Peygamberin Allah’a yakarışları çoğunlukla kabul edilmiştir. Fakat soyundan gelen herkesin ebediyyen şirkten ve cehennemden korunmasını istemesi, Sünnetullah’a aykırı olduğu için kabul edilmemiştir.

  a) İstiğfar ve İnayet, Tevekkül ve Beraat Duası
  Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.”(Mümtehine, 60/4-5.)
  İbrahim peygamber ve onunla hak yolunda dayanışma içinde olan müminlerin bu yakarışı “üsvetün hasene/güzel örnek” olarak takdir edilmiştir. Düşmanlık ve nefreti hak etmiş müşrik bir toplumdan derin bir kopuş yaşarken İbrahim a ve dostları Allah ile bir pazarlığa girişmemişlerdir. Onlar her şeylerini feda edecekleri ve her şeyleri ile feda edilmeyi kabul edebilecekleri andı ile imana gelmişlerdir. Yine onlar tevekkül ile sığınılması güvenilmesi gereken tek dostun, tutulması gereken tek kulpun Allah’ın eli ve O’nun kulpu olduğu bilincini kuşanarak ellerini duaya kaldırmışlardır.
  İbrahim a ve onunla birlikte bulunan müminlerin yapamadıklarından ve hatalı eylemlerinden dolayı istiğfar dilediği bu dua, aynı zamanda Kafirlerin fitnelerinin elinde izzetsiz, onursuz bir oyuncak olmaktan muhafaza edilmeyi de içermektedir. Bu bir imtihandan kaçmak fiili değildir; iyilik için seferber edilecek olanakların kafirlerin çıkardıkları fitneler tarafından yenilip yutulmasından endişe etmektir. Onların fitneden korunmayı dilemeleri, zalimlerle birlikte uzlaşarak yaşamayı da istemek de değildir. Çünkü onlar Allah’ın rızası dışında kalan ne varsa terk etmişler, Cahiliyye toplumuyla kurulması gereken beraat temelli bir ilişkinin imkanlarını göstermişler ve sönmeyen bir dua meşalesini biz müminlere miras bırakmışlardır.

  b) Muttakilere Önderlik Yapacak Salih Evlatlar İçin Yakarışı
  İbrahim peygamber ilerlemiş yaşına rağmen çocuk sahibi olamamış; fakat o sonsuz güç ve merhamet sahibi olan Allah’tan ümidini kesmemiş, içten yakarışlarla salih nesiller sahibi olmak için yalvarmıştır. Bu yakarışları karşılıksız bırakmayan Rabbimiz onu Risalet görevini devr edebileceği, namazında devamlılık gösteren, kuşaklar boyu muttakilere önderlik edecek salih evlatlarla ödüllendirmiştir. O da nankörlük etmeyerek bu ödüllere karşılık, dualarla Allah’ı hamd ederek yüceltmiştir. İşte onun salih evlatlar için yaptığı dualar ve bu kabulün ardından onların şeytani amellere karşı Allah’an güvence istediği yakarışları:

  “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk(lar) bağışla.” (Saffât,37/100.)
  “Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye –senin kutsal evinin yakınına- yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, namazı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler; öyleyse insanların kalplerini onlara meylettir, ve onlara verimli-bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler.
  Ey Rabbimiz! Şüphesiz gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilen Sen’sin: Çünkü yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmail’i ve İshak’ı armağan eden Allah’a özgüdür. Duaları/yakarışları eşsiz bir şekilde işiten elbette benim Rabbimdir.
  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl. Ve ey Rabbimiz, bu duamı kabul buyur; Hesab’ın görüleceği Gün, beni, anamı ve bütün müminleri bağışla.” (İbrahim,14/35-41.)

  c) Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Güvenlik Kuşağı İçin Yakarış
  Azimet sahibi, görevine sıkı sıkıya bağlı olan put kırıcı İbrahim ve İsmail peygamberler, seçilmiş kabe ve çevresini kendileri ve gelecek Müslüman kuşaklar için şirkten arındırılmış güvenli bir bölge yapmayı amaçlamışlardır.
  İbrahim peygamberin muttakiler için ebediyyen güvenli olacak bir belde istediği yakarışını Yüce Allah kabul etmiş bu günkü Kabe’nin içinde yer aldığı Mescid-i Haram’ı lutuf buyurmuştur.
  İşte yeryüzündeki ilk mescid olan Kabe’yi Allah’ın buyruğu gereğince dünya üzerinde yaşayacak gelecek nesiller için şirkten azade kılınmış bir anavatan-bir başkent olarak inşa ederken İbrahim ve İsmail peygamberlerin yaptıkları dua:
  “Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı. Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedi bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla. Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur. Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan. Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara senin mesajlarını iletecek vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi çıkar. Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi. (Bakara,2/126-129.)

  d) Dünyada Takva ve Hikmet; Ahiret’te Af ve Cennet İçin Yakarışı
  İbrahim peygamber ıslah olmamakta direten, kalbini hidayete açmaya halkı ile hesaplaşırken destek ve yardımı sadece Allah’tan istemiştir. Ayrıca O, bir hicab duymadan diğer peygamberler gibi, Ahirette cennet nimeti ile lütuflanmayı istemiştir. Cenneti Allah’ın sonsuz merhametinin salih kullarına yönelilk bir tezahürü olarak gören İbrahim a cenneti birkaç huriden ibaret görerek küçümseyenler gibi, onu istemekten hicab duymamıştır.
  İşte İbrahim a’ın Allah’tan olayları doğru değerlendirebilecek bir hikmetli kavrayış yeteneği, salihlerle dayanışmada ilahi destek istediği, takva temelinde yükselen hikmetle yoğrulmuş bir dünya hayatı ve onun meyvesi olan ebedi mutluluklar diyarını istediği yakarışı:
  Ey Rabbim! Bana doğru ile eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni salih insanların arasına kat. Ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü ver bana. Ve beni o nimetlerle dolu cennetin varislerinden biri yap! Ve babamı bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında. Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O Gün ki, ne malın ne mülkün ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır. Yalnızca Allah’ın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır.”(Şuara,26/83-89.)


   islamkent

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: şeym@
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 20:32
   MÜKEMMEL olmuş emeğinize sağlık geçenlerde benim kardeş burdan birden fazla dua ezberlemiş şimdi bizimkiler nur bahçesine üye...Allah Razı olsun sizlerden...

  -------------
  İNSANIN KÖTÜ HUYU DİKENİDİR.BİZİM KÖTÜ HUYUMUZ MASUMİYETİMİZDİR....


  Mesajı Yazan: ALİBEYT
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 20:35
   ne güzel alalhım daha nice dua ezberlemenze kardeş

  -------------


  Mesajı Yazan: cihan hakkı
  Mesaj Tarihi: 01-Ekim-2007 Saat 23:02
   

  İftarda Yapılacak Duâ

  "Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu."

  Anlamı:

  "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."  -------------
  Bin sene de okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana? HADDİMİ BİLİRİM derim


  Mesajı Yazan: yasemin---
  Mesaj Tarihi: 02-Ekim-2007 Saat 00:15
   birde şu duayı yapın
  bu duayı sürekli yapan biri rüyasında efendimizin onu iftar sofrasına çağırdığını görmüş ve tesirinden kurtulamamış
  ''elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah..elhamdülillahillaezi etğamena ve sakana ve ceğalena minel müslimin.nimeti celilullah bereketi halilullah şefaat senden ya resulullah!
  ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız!
  bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarınıda göster(cennette inş.)
  bizi makarrı saltanatına celbet
  bize merhamet et
  bizi zeval ve tedip ile tazip etme
  sana müştak ve müteşekkir şu mutiraiyetini başıboşbırakıp idam etme
  yarab!
  kusurumuzu affet
  bizi kendine kul kabul et
  bizleri emanetini kabzetmek zamanına kadar emanetinde emin kıl
  lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle
  aklı midemize,ruhu cesedimize,kalbi nefsimize hakim eyle
  amin amin amin allahümme zid vela tenkus
  bi hürmetisseyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin


  -------------


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 07-Ekim-2007 Saat 18:28
  Orjinalini yazan: medahms

   

   

  "Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban. Ve belliğnâ Ramazân.

  Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an"

   

         

               RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

       10 Gün Yâ Erhamerrâhimin.

       10 Gün Yâ Gaffârezzünûb.

       10 Gün Yâ Atikarrikâb.

        

        Not: Bu dualar, günde en az yüzer defa okunur.

   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 10-Ekim-2007 Saat 22:17
   

  Dua,kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.Dua,cennet yollarını açan,kalbe safa,ruha gıda veren ve ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir.Dua,mü'min için  eşi bulunmaz bir silah,ümit gecesinde hayırlı bir sabah,bela,şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.Dua,yerde nur,gökte nur,sağda nur,solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.Dua,Hak kapısının halkasını tutmak,çırpınan gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.Dua,kulun şerefini artıran,iki alemde de yüzünü ak eden,bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

  Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevlamız buyuruyor ki:"Kullarım(Habibim)sana beni sorunca(haber ver ki)işte ben muhakkak yakınımdır.Bana o dua edenin da'vetine icabet ederim.(Bakara:186)  

  Hakka davet etmede seni sala ve Ezan,

  Kul ol,duada bulun,güzel cenneti kazan !

  Ashabın büyükleri,tabiin ve tebe-i tabiin; zikir,tesbih ve dulara büyük bir ehemmiyet vermişlerdir.Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır.Mesela ayet ve hadiste varid olan, özellikle ashab-ı kiram tarafından büyük bir ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terkedilmekte,ha bire karınca duası,kadeh duası..vs duası gibi bid'at olan,esassız,semeresiz,sun'i dualarla meşgul olunmaktadır.Bu ise vakti boşa harcamaktan başka birşey değildir.

    Resulullah (s.a.v.)buyuruyor ki:"Dua ettiğiniz zaman,kabul olunacağına inanarak Allah'a dua edin.Bilmiş olunuz ki,gafil kalp(ile)yapılan duaları Allah kabul etmez."(Tirmizi)

  Mü'minler annesi Hazret-i Aişe (Radıyallahü Anh)den nakil.Allah'ın Resulü (s.a.v.)geceleyin kalktığı vakit namazına şu dua ile başlardı:

  "Allah'ım !

  Ey Cebrahil,Mikail ve İsrafil'in Rabbi !

  Göklerle ve yerin yaradanı,

  Hazırı ve gaibi bilen Allah'ım !

  Kullarına ihtilaf ettikleri şeylerde,

  Onların aralarında ancak Sen hükmedersin.

  İhtilaf edilen Hakk'a izninle beni hidayet eyle !

  Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet edersin !"(Müslüm) 

  DUALAR
  Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)
   
  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

  Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
  Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.
   

   

   

   


  Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
  Tirmizi'nin Enes b.Malik'ten rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:
   


   

  "Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ" http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#3 - (3)

   

  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi"
  ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -
   


  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11) http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 -

   

    
   

  "Fe hebli min ledünke veliyya"   "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#12 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#13 - (13)   http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#14 - (14)
   
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
    http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#12 - http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#13 - (13)  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#14 - (14)
   


  Duanın Kabulü

  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. (6)
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar.
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua
   

  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin R

  abbi.” 

  Mubin Duası
   

  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için http://www.biriz.biz/kuran/yasin/36ya.htm - Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://www.biriz.biz/dualar/mubin.jpg - okunmalı. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#15 - (15)
   


  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Sütü az olan kadın

  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#7 -

  Tuvalete Girerken
  Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."
  http://www.biriz.biz/dualar/dualar.htm#8 - (8)

  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
   


   

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke

  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)" http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim."
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.)
  http://www.ebrulim.net/islam/dualar.html#11 - (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.

  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur. http://www.biriz.biz/dualar/index.htm#7 - (7)  

  Kaynaklar
   
  1) http://www.biriz.biz/dualar/kuran/hasr/hasr24.htm#dua1 - Kitâbu'l-Esma ve's-sıfat, Beyhaki Resulullah s.a.v "Bunlar işiten kimsenin öğrenmesi lazımdır" buyurdu.
   

  2) Abdullah İbnu Mes'ud r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  3) Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
  4)
  İbnu Abbâs r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  5)
  Hz. Aişe r.a anlatıyor, Kutub-i Sitte
  6) Buhari, Ezan
  7) Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
  8) Hz. Enes r.a. rivayet ediyor, Tirmizi Daavat 99,

   

  9)
  10) Ebu Hureyre r.a rivayet ediyor, Tirmizi, Daavat 39, (2329)
  11)
  Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
  12) Meryem, 5
  13) Meryem, 6
  14) Mümin, 67


  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 15-Ekim-2007 Saat 14:09
   
  SELAMUN ALEYKÜM KARDEŞİM.. ALLAH RAZI OLSUN.. EMEĞİNİZE SAĞLIK..


  http://www.islamiyet.gen.tr/git.php?url=http://resim.cpaylas.com">

  -------------


  Mesajı Yazan: meryem1985
  Mesaj Tarihi: 15-Ekim-2007 Saat 14:39
   
  Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)
  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
  http://dinikonular.org/dualar/#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11) http://dinikonular.org/dualar/#11 -

    
  "Fe hebli min ledünke veliyya"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)   http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
    http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)  http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)

  Duanın Kabulü
  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://dinikonular.org/dualar/#7 -
  Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.
  http://dinikonular.org/dualar/#6 -
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar. http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua


  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.” 

  Mubin Duası
  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://dinikonular.org/dini_resimler/mubin.jpg - okunmalı. http://dinikonular.org/dualar/#15 - (15)

  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Sütü az olan kadın
  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. (7)

  Tuvalete Girerken Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."
  http://dinikonular.org/dualar/dualar.htm#8 - (8)


  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)" http://dinikonular.org/dualar/#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim."

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.) http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)


  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur.  

  -------------
  Sen, gul yanakli esmerim,

  Sen, aglamakli guzelim,

  Sen, basbelasi sevgilim,

  Bugune kadar nerdeydin?


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 19-Ekim-2007 Saat 19:05

   

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'den Dualar

   

   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 26-Ekim-2007 Saat 14:45
   
  Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)
  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
  http://dinikonular.org/dualar/#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi"
  ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11) http://dinikonular.org/dualar/#11 -

    
  "Fe hebli min ledünke veliyya"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)   http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
   
  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)  http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)

  Duanın Kabulü
  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://dinikonular.org/dualar/#7 -
  Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.
  http://dinikonular.org/dualar/#6 -
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi"
  ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar. http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua


  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.” 

  Mubin Duası
  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://dinikonular.org/dini_resimler/mubin.jpg - okunmalı. http://dinikonular.org/dualar/#15 - (15)

  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Sütü az olan kadın
  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. (7)

  Tuvalete Girerken Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."
  http://dinikonular.org/dualar/dualar.htm#8 - (8)


  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)" http://dinikonular.org/dualar/#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim."

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.) http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur.  
  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 26-Ekim-2007 Saat 14:51
   

  Cuma günü okunacak duâlar

  “Cuma günü sabah namazindan önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" (57) okuyanin, deniz köpügü kadar da olsa günahlari affolur.”

  “Cuma namazindan sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyani, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü islerden korur.” (Ihlas. Kul hüvallahü ehaddir. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.)

  “Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yillik günahi affolur.”

  “Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kösk ihsan edilir.”

  “Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kiyamette, yerden göge kadar bir nurla aydinlanir. Iki Cuma arasinda isledigi günahlar da affolur.”

  “Cuma gecesi Yasin suresini okuyanin, günahlari affedilir.”

  “Cuma gecesi iki rekat namaz kilip, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 Ihlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

  Cumâ namazindan sonra su duâyi okumak müstehabdir: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Egninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

  Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahim. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düsürme. Fadlinla, ihsân ederek beni Senden baskasina muhtâc etme! demektir.

  Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ baskalarina muhtâc etmez ve ummadigi yerden riziklandirir.

  Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarsamba, Persembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra su duâyi okursa Allahü teâlâ’nin izni ile duâsi kabûl olur.

  Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül gaybi vessehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve hase’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min hasyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 26-Ekim-2007 Saat 15:01
   
  1-UYKUYA YATARKEN
  bismike allahümme ahya ve emutu
  (Allahım senin isminle ölür ve dirilirim)

  2-UYANINCA:
  elha-mdülillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n nuşur.
  (Bizi uykuyla bir nevi öldürdükten sonra dirilten Allah'a ha-md olsun.Sonuçta dönüşümüz O'nadır.)

  3-TUVALETE GİRERKEN:
  allahumme inni euzu bike mine'l hubsi vel habais mineş-şeytan ve cunüdih.
  (Allahım pis olan şeylerden ve kötü varlıklardan ,şeytan ve askerlerinden sana sığınırım.)
  4-TUVALETTEN ÇIKARKEN:
  elha-mdü lillahillezi ezhebe anni ma yu'zini ve ebka ma yenfeuni.gufranek.
  (Bana eziyet veren ve zarar veren şeyleri benden giderip bana faydalı gıdaları içimde bırakan Allah'a ha-md olsun.Ey Rabbim beni affet
  )
  5-YEME İÇMEDEN SONRA
  elha-mdu lillahillezi eta-mena ve sekana ve_cealna minel müslimin
  (bize nimetlerini yediren içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allah'a ha-md olsun)
  6-EVDEN ÇIKARKEN
  bismillahi a-mentu billahi ve tesa-mtu billahi tevekkeltu alellah la havle vela kuvvete illa billah.
  (Allah'ın ismiyle çıkarım. Ben Allah'a iman ettim. O'na dayandım O'na tevekkül ettim. O'ndan başka hiçbir gerçek kuvvet sahibi yoktur
  .

  7-EVE GİRERKEN:
  Allahumme inni es'eluke hayre'l mevlici ve hayrel mahrec. bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve alellahi rabbina tevekkelna.
  (Allahım senden hayırlı bir giriş ve hayırlı bir çıkış isterim. Biz Allah'ın ismiyle girer Allah'ın ismiyle çıkarız. Her işimizde Allah'a tevekkül ederiz.


  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 31-Ekim-2007 Saat 16:31
   Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)
  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".
  http://dinikonular.org/dualar/#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi"
  ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." http://dinikonular.org/dualar/#7 - http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11) http://dinikonular.org/dualar/#11 -

    
  "Fe hebli min ledünke veliyya"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)   http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
   
  http://dinikonular.org/dualar/#12 - - (12) http://dinikonular.org/dualar/#13 - (13)  http://dinikonular.org/dualar/#14 - (14)

  Duanın Kabulü
  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://dinikonular.org/dualar/#7 -
  Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.
  http://dinikonular.org/dualar/#6 -
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi"
  ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir. http://dinikonular.org/dualar/#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar. http://dinikonular.org/dualar/#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://dinikonular.org/dualar/#7 - -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua


  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.” 

  Mubin Duası
  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://dinikonular.org/dini_resimler/mubin.jpg - okunmalı. http://dinikonular.org/dualar/#15 - (15)

  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Sütü az olan kadın
  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. (7)

  Tuvalete Girerken Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."
  http://dinikonular.org/dualar/dualar.htm#8 - (8)


  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)" http://dinikonular.org/dualar/#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.)
  http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim."

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.) http://dinikonular.org/dualar/#11 - (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur.    -------------


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 03-Kasım-2007 Saat 12:41
   DUANIN ÖNEMİ
  YANGINDAN KURTULDULAR‏
   
  Dua bir kulun silahıdır.. bütün şer ve kötülüklerden uzak bir yaşam sürmek istiyor isek, dua ile kendimizi korumalıyız..
   
  insan duanın önemini, sıkıntıya düştüğü zaman anlamakta.. farkına varmakta..
   
  aşağıdaki dua çok önemli bir dua.. ezberleyelim ve sürekli okuyalım..
   
  bunun yanında gün içinde sürekli okumamız gereken dualar var.. başka şeyleri ezberlerken ya da işimize yaramayan birçok şeyin beynimize yer etmesine izin veriyor iken, esas olanı unutuyoruz.. unuttukça körleşiyor ve balıklama yaşıyoruz hayatı.. zora düştüğüzde ise medeti insanoğlunda arıyoruz.. yaratılanda değil, merhem ve ilaç YARADANDA.. O'NUN yolunda..
   
  güzel kardeşlerim.. öyle çok söylenecek söz var ki, RAB bu kelamları edecek uygun bir zaman ve ortam nasip eylesin..
   
  İŞTE DUANIN MÜMİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATAN BİR KISSA.ZATEN AYETLEDE SABİT DEĞİLMİ?DUANIZ OLMADIKTAN SONRA NE EHEMMİYETİNİZ VAR DİYE BUYURMUYORMU RABBİMİZ?
  BU KISSADAN DERS ALALIM VE DUAYI LÜTFEN İHMAL ETMEYELİM
  SELAMLAR

  İmâm-ı Rabbânî hazretleri talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bir kervansarayda konakladıkları sırada, talebelerine aniden şöyle buyurdu:
  “Bugün buraya bir belâ geleceğini ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Birbirinize söyleyin! Herkes; ‘Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alim’ ve ‘Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka’ duâlarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü, bu duâyı kim okursa, Allahü teâlânın inayeti ile kendisi ve malı korunur.”
  Bunu söyledikten 2 saat geçmeden kervansarayda yangın çıktı. Bir türlü söndüremediler ve malların çoğu yanıp telef oldu. Bu arada İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerinden Mevlânâ Abdülmümin Lahorî'nin de malları yandı. Arkadaşları ona bu duaların okunması gerektiğini söylemeyi unutmuşlardı.
   


   


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 06-Kasım-2007 Saat 14:15
   S.A

  DUA'NIN FAZİLETİ‎
   


  وعن ابن عمر رَضِىَ اللّهُ عَنْهُما قال: ]قال رسولُ اللّهِ #: مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللّهُ تَعالى شَيْئاً أحَبَّ إلَيْهِ مِنْ أنْ يُسْألَ الْعَافِيَةَ، وَإنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وََ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إَّ الدُّعَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ[. أخرجه الترمذى .
  2. (1751)- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."[Tirmizî, Daavât 112, (3542).]

  رَبَّنَا آتِنَا فِى الدٌّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آمِينْ
  ـ4ـ وعن أبى الدرداء رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قال: ]قال رسول اللّهِ #: أَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أعْمَالِكُمْ، وَأرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ، وَأزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إعْطَاءِ الْوَرَقِ وَالذَّهَبِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَارسولَ اللّهِ: قالَ: ذِكْرُ اللّهِ[. أخرجه مالك موقوفاً، والترمذى مرفوعاً .

  4. (1753)- Ebû'd-Derdâ (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), (bir gün) sordu:
  "En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melîkinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi?"
  "Evet! Ey Allah'ın Resûlü!" dediler.
  "Allah'ın zikridir!" buyurdu. [Tirmizî, Daavat 6, (3374); Muvatta, Kur'ân 24.]

  وعن أنس رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قال: ]قال رَسولِ اللّهِ #: يقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أخْرِجُوا منَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِى يَوْماً أوْ خَافَنِى في مَقَامٍ[. أخرجه الترمذى .

  5. (1754)- Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Allahu Teâlâ hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!" [Tirmizî, Cehennem 9, (2597).][8]

  وعن أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْه قال: ]قال رسولُ اللّهِ #: يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ اŒخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِى فَأسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأغْفِرَ لَهُ[. أخرجه الستة إ النسائى.وفي أخرى لمسلم: ]إنَّ اللّهَ تَعالى يُمْهِلُ حَتَّى إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ا‘وَّلُ نَزَلَ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أنَا المَلِكُ، أنَا المَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِى يَدْعُونِى[. الحديث .
  والمراد: نزول الرحمة وا‘لطاف ا“لهية .

  9. (1758)- Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve:
  "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der."
  Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teâla gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semâya inerek şöyle der:
  "Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?" [Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'l-Müsâfirin 166, (758); Muvatta, Kur'ân 30, (1, 214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315).]

  وعن أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْه قال: ]قال رسول اللّهِ #: أقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعَاءَ[. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى .

  13. (1762)- Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın." [Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875).]

  وعنه رَضِىَ اللّهُ عَنْه قال: ]قال رسولُ اللّهِ #: ثََثُ دَعَوَاتٍ
  مُسْتَجَابَاتٌ َشَكَّ في إجَابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِد عَلى وَلَدِهِ[ .

  14. (1763)- Yine Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) anlatıyor:
  "(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, müsâfirin duası, babanın evladına duası." [Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592); Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862).][

  دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ‘خِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا ‘خِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِنْ وَلَكَ بِمِثْلِهِ
  "Müslüman kimsenin, kardeşi için gıyâbında yaptığı dua müstecâbdır. Dua edenin başucunda ona müvekkel bir melek vardır. Kardeşi için hayır dua yaptıkça bu melek: "Amin, istediğin şeyin bir misli de sana olsun" der."
  http://hakdostlari.azbuz.com/allArticlesOfAuthor.jsp?creatorID=917771 - medahms tarafından gönderilen tüm yazılar


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 08-Kasım-2007 Saat 17:13
   
  SEYYİDUL İSTİĞFAR DUASI


  Allahım! Sen Rabbımsın. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Sana verdiğim söz üzereyim. Gücüm yettiğince emrindeyim. Yaptığım kötü şeylerden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetini anarım. Günahımı itiraf edip sana sığınırım. Şunu bilirim! Senden başka günahları bağışlayan yoktur.  PEYGAMBERİMİZ'İN KIZI HZ. FATIMA'YA FAKİRLİĞE KARŞI ÖĞRETTİĞİ DUA


  Ey 7 kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allahım! Bizim Rabbimiz! Her şeyin Rabbı olan Yüce Allah! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Yüce Rabbım! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip eyle!  KUR'AN-I KERİM'DEKİ ŞİFA AYETLERİ


  Mü'minler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın. (Tevbe-14)
  Gönüllerde olan dertlere bir şifa, Mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yunus-57)
  Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette ayetler vardır. (Nahl-69)
  Biz Kur'an'dan Mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. (İsra-82)
  Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. (Şura-30)
  Onlara söyle: o Kur'an iman edenler için hidayet ve şifadır. (Fussilet-44)  BİR DİLEĞİ OLANIN OKUYACAĞI DUA


  (Namazdan Sonra Okunur)
  Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'adır. Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbım…!  YATAĞA UZANIRKEN


  Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatağına girdiği zaman elini (sağ elini) yanağının altına kordu. Sonra şöyle buyururdu:
  "Allahumme kıni azabeke yevme teb'asu ibadeke"
  "Allahım! Kullarını dirilteceği gün beni azabından koru"
  (İbni Mace, hd: 3877)  SIKINTI SIRASINDA OKUNACAK DUA


  Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve meşakkat olduğunda şu zikri yapardı:
  "Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ben azametli Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim. Ben yedi göğü Rabbı ve güzel Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih ederim."
  (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, hd: 3883)  EBUL VEFA HZ.'NİN DUASI


  Ya Allah!
  Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için 'lailaheillallah' ı,
  Her keder ve üzüntü için 'maşa'allah'ı,
  Her bir nimet için 'elhamdulillah'ı,
  Hayret verici her şey için 'subhanallah'ı,
  Her bir günah için 'estağfirullah'ı,
  Her darlık için 'hasbiyallah'ı,
  Her musibet için 'inna lillahi ve inna ileyhi raciun'u,
  Her bir kaza ve kader için 'tevekkeltu alellah'ı
  Her bir itaat ve isyan hareketi için 'la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim'i, hazırladım.
  Ey Rabbım! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.
  Bizden razı oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbın'a mahsustur.  YOLCULUKTAN DÖNÜŞTE OKUNACAK DUA


  Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına (aleyhimize toplanmış olan) grupları dağıtmıştır.  UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA


  Allahım; yüzümü sana çevirdim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Bütün varlığımı sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına değil, ancak Sanadır ve Sendedir. Sığınışım ve yalvarışım Sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.  PEYGAMBERİMİZİN (sallallahu aleyhi ve sellem) HZ. AİŞE'YE ÖĞRETTİĞİ DUA


  Allahım! Sen affedicisin, affı da seversin, beni affet!  SIKINTILARA KARŞI OKUNACAK DUA


  Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah'ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah'ın hakkı için onlara ,işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı ala hakkı hürmetine duamızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.  ÖLÜM ANINDA SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA


  Ya Allah, ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Zenginliğin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Mesih Deccal'ın fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum.  CENNET KAPISINI AÇAN DUA


  Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayrı hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarımı da itiraf ediyorum. Artık beni yarlığayıver. Şu bir gerçektir ki: günahları senden başka yarlığayacak yoktur.

  Bu duanın faydası:
  Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili şu müjdeyi vermiştir: "Bir kimse bu istiğfarı gece okur sabah olmadan önce vefat ederse veya sabah okuyup akşamdan önce ölecek olursa ona cennet vacip olur."  İMAM-I AZAM'IN DUASI


  O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi… isyanımla, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak mıyım? Yoksa helak mı olacağım? Evet evet günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor… farkındayım. Sana yöneldim. Allah'ım! İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, Ey Merhamet edicilerin Sahibi


  -------------


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 15-Kasım-2007 Saat 11:17
   
   
  Allahım... dara düştüğünde seni hatırlayanlardan
  değil geniş vakitlerde sana
  iltica eden kullarından eyle bizi...
  BİZ ACİZ KULLARINI
  AFFET  DOĞRUYOLDAN AYIRMA 
   BÜTÜN MÜSLÜMANLARI KORU

  http://imageshack.us">
   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: çağdaş
  Mesaj Tarihi: 15-Kasım-2007 Saat 13:31
   pylaşımların çok güzel.allah razı olsun inanki çok güzeller ellerine yüreğine sağlık.rabbim seni niyetlerinle sevsin.yar ve yardımcın olsun rabbim.emeğine sağlık.


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 15-Kasım-2007 Saat 16:59
   
   
  http://imageshack.us">
   
  Dua ne demektir?

   
    Dua kelime olarak çağırmak, davet etmek, dilemek, istemek gibi anlamlara gelir. Terim olarak dua, yaratılmış insanın bütün benliği ile Yüce Allah’a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması demektir. 


    Niçin dua ederiz?


    İnsan, bağlanma ve sığınma eğilimi olan bir varlıktır. Bu eğilim emniyet, güven, dayanma, korunma, sığınma gibi insanın temel ihtiyaçları arasında yer alır. İnsan akıllı ve güçlü bir varlıktır. Ancak bazı durumlarda çaresiz kalır. Kendisindeki güçsüzlük ve çaresizlik nedeniyle kendinden güçlü bir varlığa sığınır. Ondan yardım ister. Bunlar bazen aile büyükleri, bazen de bir arkadaşı olabilir. Ancak bazı durumlar vardır ki, onların da elinden bir şey gelmez. Çünkü onların da güçleri sınırlıdır. İşte bu durumlarda sonsuz güç sahibi Allah’a yönelir ve ondan yardım ister. Dileklerini ona dua yoluyla aracısız olarak iletir. Bunlar çaresizliğin yanında bazen bir teşekkür, bazen bir sevinç, bazen de içten bir memnuniyeti ifade eden cümleler olabilir.
  DUA MÜ'MİNİN SİLAHIDIR", diyor Rasûlullah Muhammed Mustafa aleyhi's-selâm. Ve gene, şöyle başka bir açıklama getiriyor "DUA" konusuna:
  "DUA İBADETİN ÖZÜDÜR"

  Bu hadîs-i şerîf'in hemen arkasından şu âyet-i kerîmeyi hatırlıyalım:

  "CİNNİ VE İNSANLARI YALNIZCA KULLUK ETMELERİ İÇİN YARATTIM"

  En basit anlamıyla kulluk, dua ve zikirdir!.

  En geniş anlamıyla kulluk, birimin, varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesidir..

  "Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hayâ ederim."

  Evet, bu bir Hadîsi Kudsî.

  Bu konudaki bir başka Hadîs-i Kudsî de şöyle:

  "Ey âdem oğlu, dua senden icabet benden; istiğfar senden, bağışlamak benden; tövbe senden, kabul etmek benden; şükür senden, fazlasıyla vermek benden; sabır senden, yardım benden... Ne istedin ki benden sana vermedim."

  İşte bu Hadîsi Kudsîyi destekleyen Ayet-i Kerîme:

  "BANA DUA EDİN, İCABET EDEYİM"

  Bu konuya açıklık getiren diğer bir hadîs-i kudsî de şudur:

  "Ben, kulumun zannı üzereyim. Artık dilediği gibi düşünsün!.."

  Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!..

  Nitekim, bu açıdan olaya bakıldığı içindir ki, önde gelen evliyâullahdan İmamı Rabbanî Ahmed Faruk Serhendî şöyle demiştir:

  "Bir şeyi istemek, ona nâil olmak demektir; Zirâ Allâhu Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez."

  Esasen dua etmek söz konusu olduğunda, bir şey isteyeceğimizde hemen şu âyet-i kerîmeyi hatırlamamız gerekmektedir:

  "ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ İSTEYEMEZSİNİZ !."

  - Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?..
  Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allâh istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır!.. Eğer, Allâh istememiş olsaydı, siz dahi o şeyi isteyemezdiniz.

  En kolay, en ucuz yani bedâva, ve en tesirli şey DUA'dır. İşte bu yüzdendir ki, DUA için, `"mü'minin silâhıdır" buyurulmuştur.

  "DUA" nasıl silâh olur?..

  Bunu anlıyabilmek için, tasavvufun derinliklerine inmek gereklidir!....

  İnsan, gerçeği itibariyle, Allâh adıyla işaret edilenin zâtî sıfatlarıyla yaratılmış, O'nun varlığı ile kâim ve dâîm varlıktır.

  Allâh'ın "HAY" ismiyle işaret edilen şekilde HAYAT sıfatıyla vardır; yaşar.

  Allâh'ın "ALÎM" ismiyle işaret edilen şekilde, İLİM sıfatıyla bilgi, ilim sahibidir, yaşamına yön verir.

  Allâh'ın "MÜRÎD" ismiyle işaret edilen şekilde, İRADE sıfatıyla isteklerini tahakkuk ettirmeye yönelir.

  Dolayısıyladır ki insan, kendi varlığında mevcut olan bu isimlerin manâlarını ortaya çıkartabildiği ölçüde, takdir edilen nisbette, arzularına nâil, korktuğundan emin olur...
   
   


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 19-Kasım-2007 Saat 10:07

  Orjinalini yazan: medahms

   

  PEYGAMBER EFENDİMİZ

  HZ.MUHAMMED  (S.A.V.) İN DİLİNDEN DUALAR

    

     1) Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.

                                                                                                Tirmîzî (3/152) ; İbni Mâce (2/336)
    http://imageshack.us/">

     2)

   

     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 21-Kasım-2007 Saat 13:36
   

  DÜNYA VE İÇİNDEKİLERİ..

  YA RAB KUSURUMUZU AFFET BİZİ KENDİNE KUL KABUL ET EMANETİ KABZ ETMEK ZAMANINA KADAR BİZİ EMANETTE EMİN KIL AMİN..

   

    Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:

  Ey Ebu Hureyre,dünyayı bütün içindekilerle beraber sana göstereyim mi ? Ben evet Ey Allah'ın Resulü dedim.Elimden tuttu beni Medine derelerinden birine götürdü.Orada içinde insan kafaları,insan tersleri ,paçavra haline gelmiş bez parçaları ve çürümüş kemikler bulunan bir çöplük vardı. Allah Resulü:  Ey Ebu Hureyre dedi,bu kafalarda sizin gibi haris (hırslı) idiler,sizin gibi emelleri vardı.Bugün ise onlar derisiz birer kemikdir daha sonra çürüyüp un haline gelecektir şu eskimiş bez parçaları onların giydikleri elbiseleriydi.Şimdi rüzgar onları burada yeldiriyor bu kemikler onların faydalandıkları hayvanların kemikleridir. Kim dünyaya ağlamak isterse ağlasın Resulullah bunları anlatırken ağlamamız kesilmedi gittikce şiddetlendi.

      Resullulah (sav) Efendimiz buyurdular:Kıyamet günü bir kısım insanlar gelirler dağlar gibi amelleri vardır cehenneme atılmaları emrolunur.Sahabe-i kiram sordular onlar namaz kılarmıydı? Fahri kainat efendimiz buyurdu : Namaz kılar,oru tuta geceleri ağlarlardı.Fakat dünyalık bir menfaat mevzubahis olduğu zaman hemen atılırlar ve Allah'ı unuturlardı....      

  ÇARE SENDE ALLAHIM     

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 21-Kasım-2007 Saat 16:24
   
  http://www.youtube.com/watch?v=lPz0T91yqtw -


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: GERÇEK
  Mesaj Tarihi: 29-Kasım-2007 Saat 21:22
   BU SITEDE AYRIMCILIK YOK DIYECEKSINIZ SIMDI BAK NE GUZEL BIR DUA KARDESLIĞI VAR DUALAR NIYE ORAYA GONDERMIYORSUNUZ AYRI BIR KONU ACIYORSUNUZ BU AYRIMCILIK DEYILMI    VE BELLI  KISILER BIR BIRLERININ MESAJLARINA CEVAP AYZIYOR ONDAN SONRA BIZ MUSLUMANIZ PEH

  -------------
  KAHPELİK KAÇ PARA ŞEREFSIZLİK SON MODA


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 03-Aralık-2007 Saat 17:47

   ] http://imageshack.us">

    Allah’ım sana teslim oldum,sana iman eetim.Tevekkülüm sanadır ve bütünüyle sana yöneldim.Yalnız Sen’in inayetinle mücadele ettim.Yalnız Sen’in hakemliğine başvurdum.Sen benim geçmiş ve gelecek hatalarımı bağışla.(Gelecekte bana günah işletme ve benim için günah kapılarını kapat.)Gizli işlerimi de açık işlerimi de affet ve bunlardan da öte senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımıda bağışla.(Çünkü ben kalbimden geçeni bilebilirim fakat sır,hafi,ahfamdan geçenleri bilemiyebilirim..Eğer ben bilmeden bu duygularımda bir kopukluk olduysa,sen ondan dolayı da bizi affet.)...


  Öne geçirende geride bırakanda sen’sin.Sana itaat edilir karşılığını verirsin,Sana isyan edilir,affedersin.Kalpler Sana akar;gizli Sen’in yanında ayandır.Din,Sen’in teşri buyurduğun;emir,Sen’in hükmettiğin;mahluk Sen’in mahlukun;kul,Sen’in kulundur.Sen,Rauf ve Rahim Allah’sın.Göklerin ve yerin Onunla parıldadığı yüzünün nuru hürmetine,Sen’in olan her bir hak hürmetine ve senden isteyen kulların hürmetine Sen’den bizi şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten korumanı diliyorum.....


  Allah’ım,Sen’den hidayet,takva,iffet ve gönül zenginliği dilerim.....

  Allah’ım Sen,dünyada ve ahirette benim dostum ve velimsin;beni müslüman olarak öldür ve salih kulların arasına ilhak buyur....
  (Aminnn)

     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: ceylin
  Mesaj Tarihi: 03-Aralık-2007 Saat 18:22

  Gönüller bir,dualar müsterek

  Allah (cc) sizleri Cennetine koysun   -------------
  INANCIM TESELLIM


  Mesajı Yazan: cennetülmeva
  Mesaj Tarihi: 03-Aralık-2007 Saat 19:48
   emeklerinize sağlık çok güzel paylaşımlar olmuş hepinizden mevla razı olsun


  -------------  Mesajı Yazan: dilruba
  Mesaj Tarihi: 04-Aralık-2007 Saat 14:54
   allah razı olsun...

  -------------

  Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları ÇİZER...


  Mesajı Yazan: cennetülmeva
  Mesaj Tarihi: 31-Aralık-2007 Saat 11:08
   
  Üzüntülü İken Duâ

   

  İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma- der ki: Resûl-lah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi:

  "El- Azîm, el-Halîm Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'dan başka ilâh yok!" (19)

  Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş'ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaradılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkâtın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.

  Bir de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz, belânın ağır basmasından, yani insana ölümü hayata tercîh ettirecek şekilde gelmesinden, dünyevî ve uhrevî şekâveti mucîb bulunan ve helâke sebeb olan ahvâlden, ve kötü âkıbet, sû-i hatimeye dûçar olmaktan, düşmanlarını sevindirecek bir belâya duçar olup onları kendisine üzüntü verecek şekilde konuşdurmaktan da Allah'a sığınırdı.

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır: "Sizden birinize bir düşünce yahud üzüntü geldiği zaman yedi defa:

  "Allah! Rabbim Allah'dır! O'na hiç bir şeyi şerîk koşmam ben!" desin. (20)

  "Kul: "Ey yedi göklerin ve büyük Arş'ın Rabbi olan Rabbim! Beni her üzüntü verici şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar" derse Allah Teâlâ onun üzüntüsünü giderir. " (21)

  Her sabah ve her akşam yedi defa:

  diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun. " (22)

  "Üzüntüye mübtelâ olan kimsenin edeceği duâ şudur:

  "Rahmetini umuyorum ey Rabbim! Beni göz açıp yu-muncaya kadar da olsa kendime bırakma (nefsime bırakma). Benim her hâlimi düzelt. Senden başka ilâh yoktur. " (23)

  "Kendisine bir üzüntü ,bir keder, bir hastalık ve zorluk isabet eden kimse:

  derse bütün bunlardan kurtarılır." (24)


   
  (19) Buhârî, Deavat, 27; Müslim, Zikr, 83.
  (20) Ebû Dâvud; Edeb, 36; İbn Mâce, Duâ, 17.
  (21) krş. el-Ezkâr, lllvd.; Tuhfetüz-zakirîn, 193-202.
  (22) el-Camiu's-Sağîr. (23) Tuhfetü'z-zâkirîn, 195 (İbn Hıbbân'dan)
  (24) Râmüzû'l-ehâdis, 404 (Taberânî'den)

  -------------  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 03-Ocak-2008 Saat 15:29
   
  Yemekten Sonra Okunacak Dua

  Ebû Ümâme (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir ki: Rasulullah(s.a.v.) Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:

  "Elhamdulillahi kesiren tayyiben mübâraken fihi ğayre mekfiyyin vela muvedda'in vela müsteğna anhu Rebbena"
  (Yâ Rabb! Sana hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin;  ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın)  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 03-Ocak-2008 Saat 15:31
   

  Evden Çıkarken Okunacak Dua

  Evden çıkarken üç def'a:

  "Bismilahi hasbiyellahu tevekkeltu ala'llahi la havle vela kuvvete illa billah"
  (
  Allah'ın adiyla! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur)  -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 06-Ocak-2008 Saat 16:22
   Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)  (Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce]  (Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.) [Tirmizî]  (Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!) [I. Ahmed]  (Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]  "(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr" duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.) [Aksam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]  (Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]  (Bir kimse, sabah-aksam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]  (Evden çikarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.) [Tirmizî]  (Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) [Ebû Nuaym]  Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]  (Hergün yüz defa salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.) [Taberânî]  (Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt" okuyan sehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)
   

   

   

   

     -------------


  Mesajı Yazan: yanlız
  Mesaj Tarihi: 06-Ocak-2008 Saat 16:23
   SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Subhânallâhil Aziym!"

  MANASI:
  "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"  BESMELEYi UNUTUNCA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Bismillâhi evvelehü ve âhirehü

  MANASI:
  Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla.  BU DUA KORKULARI GiDERiR

  OKUNUşU:
  "Hasbinallahü ve ni'melvekîl."

  MA'NASI:
  "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."

  SABAH AKşAM 100 KERE OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Subhânallâhi ve bihamdihî.

  MA'NASI:
  Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.  KORKAN KiMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN

  OKUNUşU:
  "Hasbünallâhü ve ni'mel vekil."

  MA'NASI:
  "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."


  GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARşI OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.

  MANASI:
  Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.

  MUSiBETLERi DEFETMEK içiN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh".

  MA'NASI:
  "Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır.  ELBiSE GiYiP çIKARIRKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü.

  MANASI:
  Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.  öFKELi KiMSENiN OKUYACAğI DUA

  OKUNUşU:
  "Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym."

  MA'NASI:
  "Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım."


  NAZARIN ZARAR VERMEMESi içiN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."

  MA'NASI:
  "Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."  YATARKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü."

  MANASI:
  "Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
  uyanırım."  YEDiRENE (iKRAM EDENE) YAPILACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî."

  MANASI:
  "Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna
  içir."


  ALLAH'IN SEVDiği iKi KELiME

  OKUNUşU:
  Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym.

  MANASI:
  Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı
  tesbih ederim.

  BANYODAN çIKINCA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU: Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke.

  MANASI:
  Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
  bağışlamanı isterim.  YENi BiR işE TEşEBBüS EDEN BU DUAYI OKUMALI

  OKUNUşU:
  "Allâhümme hırlî vahterlî."

  MA'NASI:
  "Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için
  hayırlı olanını seç,
  en hayırlısını nasîb eyle."  AFETLERDEN KORUNMAK içiN OKUNACAK DUA
  OKUNUşU:
  "Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî."

  MA'NASI:
  "Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
  O'nun
  yüce himâyesine bırakıyorum."  ECELi GELMEMiş HASTAYA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke."

  MA'NASI:
  "Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
  vermesini dilerim."  KORKULU RüYA GöREN BU DUAYI OKUMALI

  OKUNUşU:
  "Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm."

  MA'NASI:
  "Allah'ım! şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
  sana sığınırım."  GECELEYiN RESULULLAHIN OKUDUğU DUA
  OKUNUşU:
  Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.

  MA'NASI:
  Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
  ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum..

  AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

  MANASI:
  Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
  gibi, ahlâkımı da güzelleştir.

  öFKE içiN OKUNACAK BiR DiğER DUA

  OKUNUşU:
  "Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."

  MA'NASI:
  "Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
  şeytanın şerrinden koru."  YEMEğiN SONUNDA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn."

  MANASI:
  "O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
  içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı."  HASTAYA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin.

  MA'NASI:
  "Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
  eder
  ve senin rızan için namaza yürür."  iNSANLARDAN KORKAN KiMSENiN OKUYACAğI DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim."

  MA'NASI:
  "Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz.
  Onların
  şerlerinden sana sığınıyoruz."


  HASTAYA KARşI OKUNACAK BiR DiğER DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin."

  MA'NASI:
  "Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
  eder
  ve senin rızan için namaza yürür."  TüM AiLESiNi MALINI KORUMAK içiN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."

  MA'NASI:
  "Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
  bütün kötülüklerden,
  koruması için Allah'a emânet ederim."

  TUVALETE GiRERKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"

  MANASI:
  "Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
  şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım."  SIKINTILARI GiDEREN DUA


  OKUNUşU:
  "Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"

  MANASI:
  "Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam."
  demektir.
  Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir."  TUVALETTEN çIKARKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî.

  MANASI:
  Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
  şeyleri gideren
  ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.  BELA VE MUSiBETE UğRAMIş BiRiNi GöRüNCE OKUNACKA DUA

  OKUNUşU:
  Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
  mimmen haleka tafdîlâ.

  MANASI:
  Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
  çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun.  SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA

  OKUNUşU:
  Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
  hüve alâ külli şey'in kadir.

  MANASI:
  Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye
  kâdirdir. Gücü herşeye yeter.  DüNYA VE AHiRET SIKINTISINI GiDEREN DUA
  OKUNUşU:
  "Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
  Rabbül'arşıl'azîm."

  MA'NASI:
  Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur.
  O'na güvendim,
  O'na dayandım. O, arşın sahibidir."  ZORLUKLA KARşILAşINCA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
  izâ şi'te sehlâ."

  MA'NASI:
  "Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen,
  dilediğin zaman,
  zor olan şeyi kolay kılarsın."  GöZ DEğMESiN DiYE OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"

  MA'NASI:
  "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
  güzel oldu.
  Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."  YEMEğE BAşLARKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!"

  MANASI:
  "Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi
  cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle
  yemeğimi yemeye başlıyorum."  BANYOYA GiRERKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr.

  MANASI:
  Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
  ateşinden sana sığınırım

  BU DUA ATEşLi HASTALARA OKUNUR

  OKUNUşU:
  "Bismillahil'kerim, e'ûzü billâhil'Aziym, min şerri külli ırkın
  naârin ve
  min şerri harrinnâr."

  MA'NASI:
  "Yüce Allâh'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden
  (zararından)
  ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin (azabının) şerrinden
  Aziym olan, Ulu
  Allâh'a sığınırım."  HZ. FATIMA'NIN SABAH AKşAM OKUDUğU DUA

  OKUNUşU:
  Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
  lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.

  MANASI:
  "Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim.
  Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz
  kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma."  YENi BiR işE BAşLARKEN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
  Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"

  MA'NASI:
  "EY RABBiMiZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize
  doğruluk ver,
  bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve
  işimi kolaylaştır."  GECELERi KORKAN KiMSE BU DUAYI OKUMALI

  OKUNUşU:
  "E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
  ibâdihi
  ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn."

  MA'NASI:
  Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
  vesvese ve aldatışlarından
  ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
  sığınırım."  BiR DARLIğA BiR SIKINTIYA DüşEN BU DUAYI OKUMALI

  OKUNUşU:
  "Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'Aliyyil'Azıym."

  MA'NASI:
  "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. çok yüce ve
  çok büyük
  Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
  dilemekten
  başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim


  NAZARDAN KORUNMAK içiN OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ
  hasade,
  ve min şerri külli ziy aynin."

  MA'NASI:
  "Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
  hased edenin
  hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü
  her göz
  sahibinin şerrinden korusun."  üZüNTü VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  "Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-
  Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve
  Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."

  MANASI:
  "Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
  Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
  Rabbi (sahibi)dir."  NAMAZI BiTiRiNCE OKUNACAK DUA

  OKUNUşU:
  Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve
  lâ havle ve lâ
  kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym.

  MANASI:
  Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur.
  Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)
  yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve
  ancak Allah'ındır.

  BiR şEYiNi KAYBEDEN BiR ZARARA UğRAYAN OKUMALI
  OKUNUşU:
  "Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"

  MA'NASI:
  "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
  ondan daha
  hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu
  edenlerdeniz.
  (O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz
  Allahımızın rızasına
  ermektir).
  __________________


  -------------


  Mesajı Yazan: fuku
  Mesaj Tarihi: 15-Ocak-2008 Saat 23:08


  -------------


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 03-Şubat-2008 Saat 17:28
   

  » Hz.Mevlana'nin Dilinden Dua

          HZ.MEVLANA"NIN   DİLİNDEN DUA Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle. Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.

  Yâ Rabbî!
  Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.


  Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
  Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.  Yâ Rabbî! Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.
  Ey ihsânı çok olan Rabbim! Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.
  Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.
  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar.  Yâ Rabbî! Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.  Ey âlemin yaratıcısı! Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al. O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).


  Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."  Hz. Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari'yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:  "Ya Rabbi! Bana ne senin zikrini unutturacak, sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver."
  Ey Merhamet edenlerin merhametlisi! Merhametinle bu duamı kabul et.  Hz. Mevlana'nın Sabah Namazından Sonra Okudukları Dua


  Allah'ım kalbimi nurlandır, kulağımı nurlandır, gözümü nurlandır, saçımı nurlandır, derimi nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır, altımı nurlandır, üstümü nurlandır, sağımi nurlandır,

  solumu nurlandır, Allahım! nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhametlilerin merhametlisi

  Allahım merhametinle beni nur et.  Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, canı güzel, ruhu güzel, huyu güzel
  Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in dilindendir.

   


  Alemlerin efendisi Hz.Muhammed (sav) efendimize salâtu selam ile... Rabbime emanet olunuz Selam ve Dua ile  

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: apoly63
  Mesaj Tarihi: 04-Nisan-2008 Saat 23:43
   Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.)
  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11)
  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

  Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
  Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse, Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.


  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/ch108.gif">

  Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
  Tirmizi'nin Enes b.Malik'ten rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:


  "Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ" http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#3 - (3)

  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde
  Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.". http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#10 - (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît
  " ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 -

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 -

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 -

    
  "Fe hebli min ledünke veliyya"  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#12 - - Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm"  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#12 - - (12) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#13 - (13)   http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#14 - (14)
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)     
    http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#12 - - (12) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#13 - (13)  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#14 - (14)

  Duanın Kabulü
  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 -
  Evden Çıkarken Okunacak Dua
  "Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."
  (Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.
  http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#6 -
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."

  İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibâdetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"  ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - (7)

  İki kişi arasındaki  bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 -

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - -

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "
  Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3)
  Kulağıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua


  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm  hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman
  “Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr, hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et, Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.” 

  Mubin Duası
  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için http://www.islamisohbet.gen.tr/din/kuran/yasin/36ya.htm - Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/mubin.jpg - okunmalı. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#15 - (15)

  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11)

  Sütü az olan kadın
  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 -

  Tuvalete Girerken Okudukları Dua:
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.) 


  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum, birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan, ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum." http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/dualar.htm#8 - (8)


  Vesveseyi Önleme Duası
  "Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "
  Allahümme, kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)" http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#2 - (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim." http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11)

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua:
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren, içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.) http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#11 - (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe, Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni Fülân, min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini  1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur. http://www.islamisohbet.gen.tr/din/dualar/index.htm#7 - (7)  
  Kaynaklar
  2) Abdullah İbnu Mes'ud r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  3) Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003

  4)
  İbnu Abbâs r.a rivayet ediyor, Kutub-i Sitte
  5)
  Hz. Aişe r.a anlatıyor, Kutub-i Sitte
  6) Buhari, Ezan
  7) Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
  8)
  Hz. Enes r.a. rivayet ediyor, Tirmizi Daavat 99,


  -------------
  ALLAH zikrini gayene kıble bil.Düşüncelerine bir secdegah durumunda olsun.SEYYİD AHMED ER RUFAİ...Olması gereken aşk, insan kalbinin sultanlık tahtında Allah’ı misafir etmesidir...


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 10:58
   
  كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ:

  سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ


  Rahman’a sevimli, dile hafif ancak mizanda ağır iki cümle vardır:
   
  Bunlar,

  subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahi’l-azim:

  Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve hamd ile tesbih ederim. Büyük olan Allah’ı tesbih ederim, O’nun şanı ne yücedir!”

  Buharî, Tevhid 58.

   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:02
   Subhanallahi vel-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyilAzim


  Cennet hazinesi olan,
  Subhanallahi vel-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyilAzim demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.

  Amr İbn-i Abbas'tan rivayet
  __________________  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:03
   

  Estağfirullah Estağfirullah EstağfirullahilAzim El Kerim ellezi lailahe illa Huvel Hayyul Qayyum ve etubu ileyh  Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.

  [Tirmizî]

  (İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.)

  [İbni Mâce]

  [İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:15
   
  TUVALETE GİRERKEN;

  Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de tuvalete girerken duâ okumuş, habis varlıkların şerrinden Allah'a sığınmıştır. Efendimiz'in tuvalete girerken okuduğu duâ şöyledir.


  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis."

  "Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım."


  TUVALETTEN ÇIKARKEN;

  Resûl-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı:


  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."

  "Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun."

  Ya da "Gufrânek yâ Rab"

  Efendimiz tuvalet çıkışında bazan da "Gufrâneke yâ Rab" der, böyle rahatlama nimetleri karşısında İlâhî lûtfa teşekkür ederdi.  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:19
   

  Evden çıkarken okuyacağımız dua;


  "Allah'ın adiyle! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur."  

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:24
   

  Bismillahillezi La yedurru measmihi şey'un filardi vela fissema

  Ve HuvesSemiulAlim

  Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir"

  Diyen bir kimseye, öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez.


  Ebû Dâvud, Edeb 101; İbn Mâce, Duâ, 14.


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 11:26
   Efendimiz aleyhisselam iftar ettiği zaman şu duayı -bazen de değişik-okurdu;  Alluhumme leke sumt -u-
  Ve bike ament -u-
  Ve aleyke tevekkelt -u-
  Ve ala rizqıke aftart -u-

  Allah'ım senin için oruç tuttum
  Sana inandım-iman ettim
  Sana güvendim
  Senin rızkınla orucumu açtım

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2008 Saat 12:20
   
  Korku, dehşet ve huzursuzluk hissi duyulduğunda hangi dua okunmalıdır?

  Korku ve nazar gibi şeylerden korunmak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şeyleri yazıp taşımak dinen caizdir.

   

  Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir: "Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım" O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı (Ebu Davııd, Nesâî, Tirmizî).

  İçinde korku, dehşet ve huzursuzluk hissi duyulduğunda şu dua da okunabilir:

  "Euzü bi kelimatillaha't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun."

  Anlamı:
  "Allahın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım

  Açıklama: Hz. Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimize (sav) gelerek:

  "Ya Resulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum" dedi. Peygamber Efendimiz (sav) Ona "Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun" buyurmuştur.

  Böyle durumlarda bu duaya sabah-akşam temiz bir niyetle en az yedi gün devam edilmelidir.  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 07-Nisan-2008 Saat 19:02
  Orjinalini yazan: AYSUN

   
  Ezan Duası

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

  http://www.namazzamani.net/turkce/hadis_13.htm - Ayrıntılar için bakınız -»


  Okunuşu: "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 13-Nisan-2008 Saat 11:27
   


  Ne azabına dayanacak halim,nede rahmetinden mahrum kalmaya mecalim yoktur...
  Vefasızlık edip senden uzak kalsamda,halim  sensiz edemeyeceğini haykırmaktadır...
  Vefasızlığım nisbetinde değil ihtiyacım nisbetinde senin lütfuna talibim ....
  YARAB !!!


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: Büteyra
  Mesaj Tarihi: 14-Nisan-2008 Saat 17:10
   

   

  "Allah ve melekleri (O şanlı)Nebî'ye salât etmekte (Onun şerefini gözetmeğe, yüceltmeğe özen göstermektedir.)dir. Ey iman edenler, siz de Ona salât ve içtenlikle selâm edin."

  Emret (Allahım);

  Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Efendimiz Hz. Muhammed'in âline salât et ve o salât ile bizi bütün korkulardan ve âfetlerden koru, onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, onunla bizi katında en yüce derecelere çıkar, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırlar adına en ileri hedeflere bizi ulaştır. Âmîn, ey dualara icabet eden (Allahım).Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

  Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Onun âline, gece ile gündüzün birbirini izlediği, sabah ile akşamın birbirini takip ettiği, gece ile gündüzün art arda gelip durduğu ve iki kardeş yıldızlarının karşılıklı doğdukları müddetçe salât eyle.

  Onun ruhuyla Ehl-i Beytinin ruhlarına tahiyye ve selamlarımızı ulaştır.

  Ona ve Ehl-i Beytine merhamet et, bereket ihsan eyle, haşr ü karar gününe kadar çok çok selâm eyle.

  Yâ İlâhenâ, bu salât ü selâmların her birerleri ile bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütufta bulun.

  Allahım, nurlarının denizi, esrarının madeni, inayetinin gözdesi, hidayetinin güneşi, hazire-i kuds'ün nişanlı gözdesi, huzûrundakilerin imamı,..

  ...mahlûkatının en hayırlısı, mahlûkatının Sana en sevimlisi, kulun, habibin, resulün ve kendisiyle nebilere ve rasûllere hatime çektiğin Ümmî Nebî Efendimiz Hz. Muhammed ve sâir enbiyâ ile resullerin üzerine, Onun âli ve bütün ashabının üzerine, melâike-i mukarrabîninin, semâvât ve arzdaki salih kullarının Allah'ın rıdvanı onların ve bizim hepimizin üzerine olsun üzerine salât eyle. Âmin. Ve hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

  Allahım, esrar semâsının güneşi, nurların mazharı, celâl yörüngesinin merkezi ve cemâl felekinin kutbu olan Hz. Muhammed'in lâtif ve biricik zâtına salât eyle,..

   

  ...Allahım, Senin nezdindeki sırrı ve Sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl, sürçme ve inhiraflanma istikamet ver, hüznümü ve hırsımı gider, benimle ol, Sana yönlendirmek üzere beni benden al, kendimden fâni olmakla beni rızıklandır, beni nefsimle imtihan etme, basar ve basiretimi beşerî hislerimle perdeleme. Her gizli sırrı bana aç, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm. (3 defa okunacak)

  Allahım, sırların kendisinden fışkırdığı, nurların da yine kendisinden infilak ettiği, hakikatlerin kendisine yükseldiği (gerçek değerini bulduğu), Adem (as)'in ilimlerinin kendisine inip de mahlûkatı âciz bırakan, onun karşısında anlayışların zayıf kalıp ne bizden önce geçmiş ne de gelecek hiçbir kimsenin kendisini idrak edemediği O Zat'a salât et ki,..

  ...Melekût âleminin bahçeleri onun cemâlinin çiçekleri ile güzeldir; Ceberut âleminin havuzlan onun nurlarının feyziyle dolup taşmaktadır. "Vasıta olmasaydı, neticeye ulaşılmazdı." kaidesince, Ona bağlı olmayan hiçbir şey yoktur.Bu salât, Senden Ona, Senin şânına yakışır ve Onun da lâyık olduğu bir salât olsun.

  Allahım, O, Senin Sana delâlet eden en câmî ismindır;

  huzurunda kaim en büyük perdedârdır.

  Allahım, beni Onun soyuna ilhak eyle, Onun sahip olduğu şerefe beni layık kıl. Onu bana öyle tanıt ki, bununla cehalet kanallarından kurtulup fazilet pınarlarından kana kana içeyim. Bana Onun yolu üzerinde, inayetinle kuşatılmış olarak huzuruna doğru giden yolda yardım et.

  Beni bâtılın tepesine öyle bir indir ki, beynini dağıtayım. Beni ehadiy-yet deryalarına al, vahdet denizinin kaynağına garket; öyle ki, sadece onunla göreyim, onunla işiteyim, onunla bulayım, onunla hissedeyim.

  Yâ Rabbi! En büyük perdedâr olan Hz. Muhammed (sav)'i ruhumun hayatı kıl. Onun ruhunu hakikatimin sırrı eyle, Onun hakikatini ilk hakkın gerçekleşmesi ile kaplayıcı kıl. Yâ Evvel, yâ Âhir, yâ Zahir, yâ Bâtın! Kulun Zekeriyya (as)'m nidasını işittiğin gibi benim nidamı da işit Allahım. Senin rızan yolunda bana yardım et. Senin rızan yolunda kudretinle beni destekle. Benimle Senin aranı birleştir; benimle Senden gayrılarının arasına gir Allah, Allah, Allah!

   

  "Kurân-ı Sana farz kılan (Rabbin) elbette seni dönülecek yere döndürecektir."

  "Rabbena, tarafından bize bir rahmet ihsan eyle, işimizden muvaffakiyet hazırla."

  Bana bir genişlik ve çıkış yolu göster.

  "Şüphesiz ki Allah ve melekleri (o sânı yüce) Nebî'ye salât etmektedir. Ey iman edenler, haydi siz de Ona salât edin ve güzelce selâm getirin."

  Allah'ın (c.c.) tek ve çift varlıklar ile Onun eksiksiz bereketli kelimeleri adedince salâtı, selamı, tahiyyesi, rahmeti, bereketi; kulun, nebin, habibin ve resulün Ümmi Peygamber Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e, Onun âl ve ashabına olsun.

  Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların açılıp zail olduğu, ihtiyaçların yerine getirildiği, arzu, istek ve güzel neticelere ulaşıldığı, kerim yüzü suyu hürmetine yağmur istendiği Efendimiz Muhammed'e, Onun âl ve ashabına her göz açıp kapama, her nefes alıp verme, Sana malum herşey sayısınca kâmil salât ve eksiksiz selâm et Allahım.

   

   

  Dua Mecmuası

     -------------
  İSLAM GÜNEŞİYLE YANMAK İSTERSEN,
  KARDEŞLİK CADDESİNDE İMANA GİT;
  HUZUR SOKAĞINDA İHLASI ARA;
  AŞK APARTMANINDA TAKVAYLA BULUŞ
  VE SIR DAİRESİNDE İSTİKAMETLE OTUR.....  Mesajı Yazan: aylin
  Mesaj Tarihi: 15-Haziran-2008 Saat 12:36
   

  DUA.1. BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUŞU:
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli şey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "
  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
  "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.

  DUA.2. Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
  Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
  Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
  Sizi, sohbette kalmanız sevindirir mi?
  Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
  Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
  Elbette eder.Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
  "Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-arş." Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi, imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya vesile olur.
  Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arşın
  agırlıgı kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.

  DUA.3.Büyük hacet Duası.Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.
  Anlamı.“Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.Allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”

  DUA.4.Allâhumme inniy euzü birızake min sehatike ve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik. Anlamı:“Hoşnutsuzluğundan rızana; cezalandırmandan bağışlamana; SENDEN SANA Sığınırım!. Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim.”

  DUA.5. BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUŞU
  " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
  lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."
  MANASI:
  Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
  ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.Dogmamis ve dogrulmamistir.Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da.

  DUA.6.(Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”)

  DUA.7. Hz. Hasen (R.A)'den rivayet edilmiştir: Semure bin Cündüp: "Sana bir hadis söyleyeyim ki, onu Resulullah (S.A.V)'dan, Hz. Ebu Bekir'den ve Hz. Ömer'den defalarca işittim.” dedi. Ben de söyle dedim. Dedi ki:
  "Her kim sabah akşam:
  'Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut'imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.
  'MANASI.(Allah'ım sen beni yarattın,,sen hidayet ettin,,sen doyurursun,,sen su verirsin,sen öldürürsün ve sen diriltirsin)
  der de bir şey isterse muhakkak Allah ona istediğini verir."
  Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: "Allah bu kelimeleri Musa (A.S)' a da vermişti. Musa (A.S) bu kelimelerle her gün yedi defa dua ederdi. Allah' tan ne isterse, muhakkak Allah da ona istediğini verirdi." (Taberani)

  DUA.8.İsmi Azam duası. Enes radıyalahü anh .den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam adamın birinin dua ederken duasını işitince ona, sen İsmi Azam ile dua ediyorsun.Bu dua ile dua edip okuyan kimsenin mutlaka dilek ve muradı hasıl olur,buyurdu.
  Allahümme inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram.

  DUA.9.Salaten Tüncina "Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

  "Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.
  Bu Salâvat-ı Şerifeye Devam Eden, Belalardan emin olur, Gelecek musibetlere perde olur,Arzuları kolay olur, Muradı hasıl olur, Rızkı bereketli olur.

  DUA.10.700 bin salavat degerinde salavat
  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.
  Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.
  Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

  DUA.11. Peygamberimizin çok okudugu Dua Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil'ahireti haseneten ve kina azaben nar! Manasi: "Allahim! Ey Rabbim! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver! Ve bizi cehennem azabindan koru!

  ALLAH KABUL ETSİN..  -------------
  Öyle bir gözyaşı ver ki Yâ Rabbî;
  Aklansın.. Ölümün kara düşleri,
  Korkuları, umutlara döndürsün.
  Rahmetinle, her damlası
  Cehennemler söndürsün...


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 09-Temmuz-2008 Saat 18:43
   

  Efendimiz a.s.m 'dan bir dua...

  Peygamberimiz buyurdu ki: “Şu duayı okumaya devam edin.

   

   “Allahümme innî es'elüke bismike’l-a'zam ve rıdvâneke’l-ekber”

  (Kenzu’l-ummal, h. No: 3837).

  Meali: “Allah’ım’ Senin en büyük ismini ve en yüce rıdvanını şefaatçi yaparak senden istiyorum” (bundan sonra istediğini dile getirir)

     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Eylül-2008 Saat 18:51
   

  YA RAB KUSURUMUZU AFFET BİZİ KENDİNE KUL KABUL ET EMANETİ KABZ ETMEK ZAMANINA KADAR BİZİ EMANETTE EMİN KIL AMİN..

   

   

  Ya Rab!

  Şanını bilenlerin kıymeti için Gönül ehlinin himmeti için

  Muhabbet badesinden içenlerin kerameti için

  Cebrail in emanetteki sıdkı için Azrail in itaatteki hakkı için

  Başımızın tacı kur ân için O kur ân a can-ı dilden iman için

  Ehl-i aşkın avareliği için Ehl-i gamın biçareliği için

  Bizi kendimizle baş başa bırakma . Sensizlik ateşiyle sinelerimizi yakma.

  Bizi yanlış pazarlarda dolaştırma. Kapının eşiğinden başlarımızı ayırma.

  İlâhi! ..

  İmine muhtacız.

  Has kullarının ihlâslarına uzağız.

  Gerçek âşıklarının hallerine açız.

  Hak dostlarının şevklerine ırağız.

  Bize âhlakını , bize sevgini, bize hâyanı, bize veranı,

  bize takvanı ve bize rızanı lütfeyle

  Ey kalpleri eviren çeviren!

  Çevir kalplerimizi.

  Düzelt hallerimizi.

  Sil baştan kur temellerimizi.

  Kaldıramayacaklarımızla imtihan etme bizi Ve sensizlik

   

  buhranıyla .. helak eyleme hiçbirimizi.

  Amin

  ÇARE SENDE ALLAHIM     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: gülsima
  Mesaj Tarihi: 14-Ekim-2008 Saat 17:45
   

  Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu:

  “Her kim sabahladığında üç kere: "
  Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.

       Haşr suresinin son üç ayeti:

  Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti  huverrahmanurrahıymu.
   

  Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
   

  Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

       Meali:
   

  O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.
   

  O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağıi, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
   

  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir

     -------------
  Dünya zalim elinde tam ağlanacak andır.
  Müminlere şimdi mevsim-i hazandır.
  Bir an evvel derlenip de kendimiz olmazsak.
  Hak bilir-yok olup gideceğimiz ayandır     


  Mesajı Yazan: gülsima
  Mesaj Tarihi: 14-Ekim-2008 Saat 18:38
   
   
     Insan her zaman ayni sükûnet ve huzur içinde olamiyor. Karsilastigi bazi hâdiseler ona üzüntü ve keder veriyor, bazan da kizginlik ve gazab deryâsina itiyor.
     Böyle öfkelenen adamin elinden kaza çikmasi, agzindan tamiri güç sözler firlamasi, isten bile degildir. Bunun için, öfkeyle kalkanin zararla oturacagini hatirlamali, öfke âninda karar vermemeye dikkat etmelidir. Zira insanin öfkeli âni, seytanin tam tesirli oldugu ânidir. Seytan o anda bütün kuvvet ve kudretiyle öfkeliye vesvese verir, büyük hata ve kusurlari isletmeyi göze aldirir. Sonu kötü olacak sözleri söyletmeyi ister.
     Peygamberimiz öfkeli insanin hemen Eûzü çekmesini tavsiye buyurmus, Allahin huzurundan kovulmus seytanin tesirinden kurtulmayi niyet etmesini istemistir.
     Nitekim öfkeden yüzü sapsari kesilmis birini gördügünde:
   Ben öyle bir kelime biliyorum ki bu adam onu söylese bu tesirden kurtulur, buyurmus; bu kelimenin de:
   Eûzü billâhi mines-seytanirracîm, cümlesi oldugunu bildirmistir.
  Bir diger hadîsinde Efendimiz söyle buyurmustur:
   Öfke seytandandir. Seytan ise atesten yaratilmistir. Sizden biriniz öfkelenince hemen abdest alsin, atesten yaratilmis seytanin te?sirini suyla söndürmüs olsun.
  Demek ki öfkenin zararindan kurtulmanin bir diger yolu da hemen abdest alip Allaha siginmaktir. Eûzü Besmele çekerek abdest alan insan, Allah?a siginmis, böylece seytanin serrinden korunmus olur.
  Öfkelenen insan, öfkelendigi seyin fâni, geçici bir sey oldugunu suurlu olarak hatirlarsa, öfkesine fazla sebeb kalmaz, öfkenin tesiri böyle bir tefekkürle de azalir, belki de iman kuvvetine göre yok olur. Zaten böylelerine Peygamberimiz Pehlivan ünvani veriyor. Hadîste, pehlivan baskasini yenen degil, öfkelendigi anda kendi nefsini yenip, öfkesini durdurandir, buyurmustur.


  -------------
  Dünya zalim elinde tam ağlanacak andır.
  Müminlere şimdi mevsim-i hazandır.
  Bir an evvel derlenip de kendimiz olmazsak.
  Hak bilir-yok olup gideceğimiz ayandır     


  Mesajı Yazan: !!MuHaCiR!!
  Mesaj Tarihi: 18-Ekim-2008 Saat 15:01

   Meleklerin Sevabını Yazmakta Zorlandıkları Dua
  يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك

  “Ya Rab, lekel hamdu kemâ yenbağî li celâli vechike
  ve li azîmi sultânike”
  'Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun'

  İbn Mace, Beyhakî ve Taberanî’nin Abdullah b. Ömer’den yaptıkları rivayette
  Hz. Peygamber(a.s.m) şöyle buyurmuştur:

  “Allah’ın kullarından bir kul;
  - ‘Ya Rabb, lekel hamdu kemâ yenbeğî li celâli vechike ve li azîmi sultânike’ duasını okudu.

  İki melek bunun sevabını yazmakta zorlandılar; nasıl yazacaklarını bilemediler.
  Bu sebeple, göğe çıktılar ve dediler ki:

  - ‘Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir şey söyledi ki, onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz’

  Allah -Kulunun ne dediğini bildiği halde;

  - ‘Kulum ne dedi?’ diye sordu.

  Melekler: ‘Ya Rab! O şöyle dedi:

  ‘Ya Rabb, lekel hamdu kema yenbağî li celâli vechike ve li azîmi sultânike’diyerek cevap verdiler
  Bunun üzerine yüce Allah:

  ‘Kulum ne söylediyse, siz onu olduğu gibi yazın; zaten kulum sonunda bana gelecek ve ben onun mükâfatını vereceğim”

  (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 5127)  Mesajı Yazan: GuL_i_Rana
  Mesaj Tarihi: 16-Kasım-2008 Saat 14:29
   Yüzünü toprağa sür şimdi...
  Evine dön. Sılana koş.
  Subhane rabbiye'l -a'la.
  “Sen varsın. Sen a'lasin.
  Eksiklikten uzaksın, noksanlıktan muallâsın,
  kusurdan mukaddessin.
  Kusur bende.
  Benden yana eksiklik.
  Bende saklı acizlik.
  Bende bekler fakirlik.
  Yalnız sana muhtaç olma zenginliğimdir secdem.
  Yalnız Sana kul olma şerefimdir secdem.
  Sultanlığımdır secdelerim.
  Varlığımı huzurunda sıfırladığım andır.
  Senin şah damarı yakınlığından
  kalbimin yakınlıklar emdiği andır, ruhumun muştular bulduğu demdir.
  Miracımın kab-ı kavseyni secde.
  Beni aradan çıkardığım yerdir secde.
  Dediğini yapıyorum, secde edip yaklaşıyorum.
  Sana yaklaşıyorum.
  Tüm uzaklıkları uzaklara bırakıyorum.
  Tüm aldanışları tuzaklarda bırakıyorum.


  Yüzümde secdelerimin izini bırak ey Rabbim.


  Alnıma rahmetinin nefesini bırak ey Rabbim.


  Kalbime En Sevgili’nin aşkını bırak ey Rabbim.


  Secdemden dirilt beni.


  Secdemde öldür beni.


  Secdemde durut beni.


  Secdemde doğrult beni.

  secde yerim nefsimi yendiğim tek yer değilmidir? ? ?


  -------------
  SeLamet üL insan fi hıfz iL Lisan ...


  Mesajı Yazan: nur_yüzlüm
  Mesaj Tarihi: 20-Kasım-2008 Saat 22:03
   1-Allah teala nın en çok sevdiği zikir
  ``subhanellahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vu ekbersözüdür.``

  2-Kur`an´dan sonra en üstün zikir
  ``sübhanallahi velhamdülililahi ve la illallahu vu ekbersözüdür.``

  3-Dilde hafif terazide ağır olan ve Rahman ın sevdiği iki kelime vardır.Bunlar
  ``sübhanallahi ve bi hamdihisübhanallahil azimsözleridir.``

  4-Zikrin en üstünü
  ``la ilahe illallah.``

  5-Kim on kere
  ``la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh.Lehülmülkü ve lehül hamdüve huve ala külli şey in kadir.
  sözünü söylerse dört peygamber evladını köle olarak bulup satın almak ve onları azat edip hürriyetine kavuşturmak gibi sevap kazanır.``

  6-Kim bana bir kere salavat okursa benim için rahmet ve derece isterse Allah teala ona on rahmet eder ve on derece verir.


  Mesajı Yazan: Arifane
  Mesaj Tarihi: 15-Aralık-2008 Saat 15:41
   1- Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.

  2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)e salât getiririm.

  3- İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum!

  4- Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır!

  5- Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.

  6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için!

  7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.

  8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın.

  9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.

  10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.

  11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.

  12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allahım.

  13- Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.

  14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,

  15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle kalbimin cansızlığını ihya eyle.

  16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

  17- Kadri yüce, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru.

  18- Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.

  19- Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.

  20- Mabud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır.

  21- Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle!

  22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

  23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! Kün=ol fiilinin Kaf i hürmetine beni koru!

  24- Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

  25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin.

  26- Ey Celal sahibi Basir ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle.

  27- Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.

  28- baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.

  (üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.

  29- Ya ilahi! Selam ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.

  30- Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

  31- Allahım! Hu ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.

  32- Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar Onun cömertliğinden coşup gelen.

  33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.

  34- Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terk et.

  35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

  36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.

  37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.

  38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.

  39- Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.

  40- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

  41- Mabud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zul-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

  42- Gerçek Mabud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.

  43- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

  44- Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.

  45- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

  46- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.

  47- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.

  48- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.

  49- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.

  50- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…

  51- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

  52- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

  53- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri hürmetine.

  54- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için...

  55- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

  56- Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.

  57- Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.

  58- O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle karanlıklar dağılır.

  59- Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun.

  60- Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.

  61- Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.

  62- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

  63- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.

  64- Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.

  65- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (ism-I A`zam) Sana yalvarıyorum.

  66- İlahi! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.

  67- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim sana havaledir.

  68- Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum.

  69- Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç!

  70- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.

  71- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.

  72- Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.

  73- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru.

  74- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla.
  .............

  75- Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.

  76- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!
  77- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

  78- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

  79- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!

  80- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

  81- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

  82- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.

  83- Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya salât eyle.

  84- O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!

  85- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

  86- Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

  87- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

  88- Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  89- Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol!

  90- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  91- Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.


  -------------
  ALLAHI EN COK SEVEN ONU EN COK ZIKREDENDIR

                       


  Mesajı Yazan: gece gözlüm
  Mesaj Tarihi: 31-Aralık-2008 Saat 02:19
  Ya Allah!


  Sensin Allah(cc) sanadır kulluğum.
  Sendedir çarem seninledir varlığım.
  Seni arar ruhum, seni anar kalbim.
  Başkasına degil sana muhtacım...
  Başkasını değil seni çağırırım.
  Başkası yaratılmıştır, Sen yaradansın!
  Başkası devamsızdır, Sen daimsin ve daim eyleyensin!
  Başkaları muhtaçtır Sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin...
  Başka ilah yok sen Allah(cc)’sın...
  Sen ki eşi benzeri olmayansın.
  Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin.
  Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi...

   Ya Rahman!  Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur.
  Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur.
  Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur.
  Şu çorak gönlüme merhametini indir.
  Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir


  Ya Rahim!  Öylesine Rahimsin ki kulağını sözüme muhatap eylersin.
  Aklıma vahyinle tenezzül edersin.
  Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin.
  İstenmediginde de lütfedersin...
  Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin.
  Hak etmeyene bile çok bahşedersin...
  Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin.
  Ahireti ondan daha güzel eylersin.
  Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni!
  Yüzünden azad eyle kalbimi!
  Atesten uzak eyle beni!
  Hicrana düsürme kalbimi...

   

  AMİNNNNNNNN....
  -------------
  Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucauld


  Mesajı Yazan: gece gözlüm
  Mesaj Tarihi: 31-Aralık-2008 Saat 02:29
   SIKINTILARI GEÇİREN DUA


  Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı ey umutsuzluğa düşmüşlerin
  yardımcısı ey yoksulların zengini ey zayıfların gücü ey fakirlerin hazinesi ey gariplerin sığınağı ey tek güç ve kudret sahibi ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim,
  Resulullah ve yakınlarının hürmetine sıkıntılarımı gider.
  Ey Rabbim sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım musibetim anında ümidim yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetinde dostum kederli halimde beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardıma koşan zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığısın.
  Ey Rabbim sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim sen günahlarımı bağışlayan ayıplarımı örten sıkıntılarımdan kurtaran kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin tek tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterensin muhtaçlara yardım eder korunmak isteyenleri korursun beni de korunan gözlenen yardım edilen dertlerine dermen olunana kullarının içinde say ALLAHIM….
  AMİNNNNNNNNNNN...


  -------------
  Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucauld


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 23-Şubat-2009 Saat 11:26
   YÜCE ALLAH ım her gün,her saat sana hamd edecek,şükredecek zamanı bulmama yardımcı ol.
  Beni,düşünmeden su gibi akıp giden nereden geldiğini nereye gideceğini bilmeye,bakıp da görmeyen,işitip de anlamayan kullarının arasına koyma.
  Bana etrafımdaki nimetleri,güzellikleri görüp şükredecek,kötülüklerle mücadele edecek şevki ve gücü ver,imanımı çoğalt,hak yolunda önümü aç,ufkumu aydınlat,YÜCE ALLAHIM


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: aylin
  Mesaj Tarihi: 23-Şubat-2009 Saat 11:43
   AMİİİİİNNN AMİN AMİN
  ALLAH RAZI OLSUN ABİM


  -------------
  Öyle bir gözyaşı ver ki Yâ Rabbî;
  Aklansın.. Ölümün kara düşleri,
  Korkuları, umutlara döndürsün.
  Rahmetinle, her damlası
  Cehennemler söndürsün...


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 08-Mart-2009 Saat 18:47
   Selamün Aleyküm.
   
  YA RAB
  Ben yangına meftunum, gölge gösterme ya Rab
  İstemem, hiç vermesin, söndürecekse, yar ab
  Şems`i dilerim senden, olsa da dünyam harab
  Aşkınla kavrulurken, kanıp içtiğim har, ab

  Korkarım başka candan, nefs düşer zimmetine
  Korkarım muhtaçlıktan, huzurunda himmetine
  Kevser dilerken senden, habibin ümmetine
   
   Allah"ım bizleri nefsimize uydurma kötü yola saptırma.
  Kendi çıkarlarımız için  başkalarına zarar vermemizi musade etme.
   
  Allah"ım Nurbahcesindeki üye kardeşlerimizi ve bütün müslümanları iki yüzlü  insanlardan fitne fesatlardan koru.
   
  Biz aciz kullarının dualarını kabul buyur doğru yoldan ayırma.
   
  Allah"ım  günahlarımızı affeyle Peygamber Efendimiz (S.A.V.)le komşu olmayı
   
    Kevser ırmaklarından içmeyi Nasip-i Müeser eyle
  şu aciz kulunun duasını kabul buyur  Şu mubarek gün Peygabber Efendimiz (S.A.V.) in yüzü suyu hürmetine  dualarımızı kabul eyle yarabbi


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 12-Mart-2009 Saat 10:23
   Bismillâhirrahmânirrahim     *****
  "Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur."

  Lâilahe illâ ente ya hannânü ya mennânü ya bediyassemavati vel erdı ya zelcelâli vek ikram  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2009 Saat 15:01
   

  http://www.birhaftabirayet.com/TR/0105-0157/1hafta1ayet_com_0123_1024_768.jpg">

   
   

   
  Müminin dili kalbinin arkasındadır.Konuşmak isterse önce kalbi ile düşünür sonra dile döker..Münafığın dili kalbinin önündedir.Bir şeyi aklına geldiği gibi söyler kalbi ile düşünmez

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Ey Rabb'im! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun… İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sâdık kullarını yalnız bırakma. Sen’den kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur   Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum.

   
   Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur.
  Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin.
   Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!.
  Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
   
   
  Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır.
  Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh RabbimSen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın.
   
   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2009 Saat 15:05

    
     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 05-Nisan-2009 Saat 15:06
   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Haziran-2009 Saat 11:35
   Selamün Aleyküm.
  Sıkıntı yada borcunuz mu var !...
   
   
   
  Sıkıntı yada borcunuz mu var !...
  Bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz...
  ÖYLEYSE BUYURUN VE OKUYUNUZ:

  BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ
  Ebû Said El-Hudrî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
  "Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona:
  “Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi. Ebû Umâme:
  -Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
  -Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

  (Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli. )
  “Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”


  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 25-Ağustos-2009 Saat 16:06
   Elhamdulillah...Elhamdulillah...Elhamdulillah...
  Elhamdülillahi Rabbil alemin
  Esselatu vesselamu aleyke Ya Resulullah
  Esselatu vesselamu aleyke Ya Habiballah
  Esselatu vesselamu aleyke Ya Seyyiden evvelin vel ahirin...

  Dualarıma içtenlik ver, ey Rabbim
  Her ihtiyacımı sana muhatap olma vesilesi eyle
  Fısıltılarımı da, iç çekişlerimi de,suskunluklarımı da dua diye kabul eyle
  Her duamda sonsuz yakınlığını hissetmeyi, hiç bitmez ihsanını tatmayı nasip eyle

  Rabbim, bana beni Sen verdin
  Verdiğin yüzünden Senden yüz çevirenlerden eyleme beni
  Rabbim, elimdekiler Senin elindendir
  Elimdekiler yüzünden Seni unutanlardan eyleme beni
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Bu fani hayatımı ebedi hayatın başlangıcı eyle
  Kalbimi sana kul olmakla ihya eyle
  Kulluğumu daim eyle

  Hatalarımı Sana yakınlaşma vesilesi eyle
  Günahlarımı da Sana yönelme bahanesi eyle
  Pişmanlıklarımı Senin kapına yüz sürme sebebi eyle
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  İnandığım gibi yaşat beni
  Seni görür gibi yaşat beni
  Senin nazarında sahih eyle imanımı


  Ey Rabbim
  Kalbime En Sevgili'nin[asm] muhabbetini koy
  Kalbime seni seveni sevmenin lezzetini tattır
  Ruhuma Seni sevmekle sevinmenin müjdesini indir

  Ey Rabbim
  Günahlarım Senin malumundur
  Senden gizlim saklım yok
  Sana döndüm affeyle beni

  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Ey Rabbim
  Pişmanlıklarım Senin arzundur
  Çokça hata ettim,itiraf ediyorum
  Sana döndüm bağışla beni

  Rabbim, ellerim senin kudret elindedir
  Uzakları yakın eden Sensin
  Olmazları olduran Sensin
  Tevekkülüm Sanadır
  Ellerimi Senin kudret eline terk ediyorum.
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Ey Rabbim
  beni Sana verdiği kulluk sözünde duran,Senin için koşturan, Senden huşu duyan,
  hesabı iyi çıkan,Seni görür gibi yaşayan, namazlarında devamlı olan, bana veriklerinden kullarına da veren kullarından eyle

  Bana hayır dualar edecek dil ver ey Rabbim
  Dualarımı razı olduğun ve sevdiğin gibi kabul eyle
  Bana Seni bilecek gönül ver ey Rabbim
  Suskunluğumu Senin işittiğin dualar gibi kabul eyle
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Rabbim, beni ve çocuklarımı namazda devamlı kıl
  Namazımızın bizi kötülükten alıkoymasını sağla
  Rabbim,anne ve babamın hakkımdaki hayır dualarını kabul eyle
  Beni,anne ve babamın sevap defterlerini açık tutan bir kul eyle
  Rabbim,
  göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma beni
  Göklerdeki ve yerdeki her şey gibi Sana kibirsiz itaat edenlerden eyle beni

  Rabbim, namazlarımı miracım eyle
  Her secdede huzuruna kabul eyle beni
  Rabbim, secdelerimi kabul eyle
  Her secdede Kab-ı Kavseyn'e yaklaştır beni
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Rabbim,
  Sana hakkıyla kul olanların şefkatiyle donat kalbimi
  Beni anama-babama hayırlı evlat eyle
  Sana kul olmakla merhamet sahibi eyle beni ve evladımı
  Beni evladıma hayırlı ana-baba eyle

  Hamd ve minnetim Sanadır, ey Rabbim
  Topraktan yaratılmış bedenimi vahyine muhatap eylediğin için
  Ayrılıklarla ağlayan kalbimi sonsuzluğu müjdeleyerek teselli ettiğin için
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Rabbim,yaşamamı sen diledin
  Dilediğin gibi yaşayanlardan eyle beni
  Rabbim, ölümüm de senin deileğin
  Senin razı olduğun anda öldür beni
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Rabbim,inandıklarımdan dolayı kınayanların kınamasından utandırma beni
  Yalnız Sana kul olmanın izzetiyle yaşat beni
  Rabbim, çoklarına uyup sapmaktan uzak tut beni
  Yalnız senden istemenin izzetiyle yaşat beni

  Sana şükrüm en büyük nimetimdir
  Şükrüne muvaffak eyle beni
  Senin rızan en büyük servetimdir
  Sana razı eyle beni
  Ya Rab,hiç şüphesiz senin dilediğin hakkımda en hayırlı olandır
  Sana teslim oldum,beni dilediğin gibi yaşayanlardan eyle
  Ya Rab, Senden dilediklerimi benim hakkımda hayırlı eyle
  Sana razı oldum; beni Senin razı olduklarından eyle

  İstediğim bir Sensin
  Senin benim için istediğin benim de istediğimdir
  İstemi isteyen de Sensin
  İsteyemediklerimi de bana Sen verirsin
  Beni böyle kabul et, ey Rabbim
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  Ya Rab, beni kendine kul kabul eyle
  Ömrümü hayırlı bir kul olarak tamam eyle
  Ya Rab, beni güzel kullarının arasına dahil et
  Ölümümü ömrümün en güzel anı eyle

  Rabbim, her vesilede Senin keremin saklıdır
  Sebepler sayısınca hamd Sana

  Rabbim, secdelerimi güneşin secdesi gibi azametli eyle
  Hücre hücre secde eyle beni
  Rabbim, kulluğumu meleklerin kulluğu gibi usançsız eyle
  Hece hece dua eyle sözlerimi
  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  "Benimdir" diye bildiklerim Senindir
  Beni bende olanlara bende etme
  "Ben" diye bildiğim de Senin emrindir
  Beni bende bırakıp Senden etme

  Rabbim,yüzümü Sana döndüm
  Gönlümü de Sana çevir
  Rabbim,bir Seni bir bildim
  Sevdalarımı sende bitir

  http://s240.photobucket.com/albums/ff205/ayparcam/?action=view&current=cxza.gif">

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: Antika
  Mesaj Tarihi: 05-Eylül-2009 Saat 12:35
   
   
   PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) GÖĞE BAKIP ŞÖYLE DUA EDERMİŞ...
   
  Ya,musarrifeL kuLubi sebbit kaLbi aLa ta'atike....
   
  Manası; "Ey kaLbleri çekip çeviren! Benim kaLbimi Senin taa-tın üzere sabit kıL."


  -------------
  Her zerrede temayüL ayandır tekâmüLe

  Her soyda füyuz-u hüveyda - nüma iLe

  Bir nokta-i kemaLe şitab üzre kâinat,

  OL noktaya teveccüh iLe yükseLir hayat.

  (Muhakemat)  Mesajı Yazan: Antika
  Mesaj Tarihi: 11-Eylül-2009 Saat 00:19
   
   Feyâ Rabbî,
   
                Yâ HâLıkî,
   
                             Yâ MâLikî!
   
   
   
                                      ''Seni çağırmakta hüccetim, hâcetimdir.
   
                                        Sana yaptığım duaLarda uddetim fâkatimdir.
   
                                        VesiLem, fıkdan-ı hiLe ve fakrimdir.
   
                                        Hazinem aczimdir.
   
                                        Re'süLmâLim, emeLLerimdir.
   
                                        Şefîim, Habîbin (aLeyhissaLâtü vesseLâm) ve rahmetindir. ''
   
   
   
   
   Af eyLe,
   
           Mağfiret eyLe
   
                            Ve merhamet eyLe,
   
                                                     Yâ ALLah,
   
                                                                    Yâ Rahmân,
   
                                                                                    Yâ Rahîm!
                                                                                                      Âmin.
   
   

  -------------
  Her zerrede temayüL ayandır tekâmüLe

  Her soyda füyuz-u hüveyda - nüma iLe

  Bir nokta-i kemaLe şitab üzre kâinat,

  OL noktaya teveccüh iLe yükseLir hayat.

  (Muhakemat)  Mesajı Yazan: Antika
  Mesaj Tarihi: 11-Eylül-2009 Saat 08:04
    Ey Rabbim!!
  Sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana ait,
  Bizim söylediklerimiz,
  Söyleyeceklerimiz,
  Söyleyemediklerimiz
  söylemek istediklerimiz
  İçimizde sakladıklarımız,
  Suskun bıraktıklarımız,

  Terk ettiklerimiz,
  Unuttuklarımız,
  Fısıldadıklarımız,
  Hepsi, hepsi, sözlerin hepsi!
  Ancak sana yöneldiği için güzeldir.
  Şüphesiz duayı dilimize veren sensin,
  Dilimizi duaya çeviren sensin,
  Sözlerin en güzeli sana aittir,
  Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir.

  Ey Rabbim,
  Ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için,
  Bana vahyettiğin tüm gerçekler için,
  Bani hayat denen
  bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için,
  Bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için,
  Gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için,
  Umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için,
  En sevgilini bana elçi gönderdiğin için,

  Ey sevgili,
  Beni aşkına muhatap ettiğin için
  Sonsuz hamd sana
  Sonsuz minnettarlık sana
  Sonsuz minnet sana
  Sonsuz şükür sana
  Sonsuz teşekkür sana…

  Ey Rabbim,
  Tut ellerimden sonsuz kudret elinle,
  Beni hiçliğe düşmekten alıkoy,
  Unutulmuşluktan uzak eyle beni,
  Varlığına komşu eyle beni,

  Ben acizim,
  dayanağım sensin,
  Fakirim ben,
  sığınağım sensin,
  Dilsizim,
  sözüm sensin,
  Körüm ben,,
  gören sensin,
  Sağırım,
  ki sen işitensin…

  Ey Rabbim,
  Sözlerin en güzeli sana aittir.
  Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir.
  Bu kırık dökük sözlerimi,
  Bu perişan hitabımı,
  Sen kabul eyle,
  Sen güzelleştir..


  ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya!
  Aşkın semasına uçurmuştun ya beni,
  Elimi sen dokumuştun ya,
  Hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana,
  Gözüme kendi nazarında ışıklar vermiştin ya,
  Gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana,
  Yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya,
  Tebessüme karşılık veren
  güzel yüzler koymuştun ya karşıma…

  Ey Rabbim,
  Yoktum ben sen varettin!
  Unutulmuştum. Ki sen sevdin,
  Sevdiğin için varettin.
  Bir sen sevdiğin için var edildim.
  Bir sen beni andığın için ihya edildim.


  Öyle ise,
  Ey Rabbim!
  Varlığımı aşkına armağan eyle,
  Yak beni aşkının ateşinde,
  Al beni bu rüyadan,
  Al beni bu dünyadan,
  Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle…

  Ey Rabbim!
  Bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir.
  Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi,
  Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı,
  Kabul eyle beni,
  Kabul eyle sözlerimi,
  Suskunluğumu,
  Dilsizliğimi,
  En güzel dua eyle,

  Dua eyle dilsizliğimi,
  Dua eyle suskunluğumu,
  En güzel dua eyle,
  ki sözlerin en güzeli sana hitap etmekle güzeldir.
  Dua eyle sözlerimi,
  Güzel eyle…
  Güzel eyle…

  AMİN.


  -------------
  Her zerrede temayüL ayandır tekâmüLe

  Her soyda füyuz-u hüveyda - nüma iLe

  Bir nokta-i kemaLe şitab üzre kâinat,

  OL noktaya teveccüh iLe yükseLir hayat.

  (Muhakemat)  Mesajı Yazan: yagmur
  Mesaj Tarihi: 07-Ekim-2009 Saat 14:35
   
  • Dua

  Yüce Allah'ım, şu karanlık yolları
  Bizi sana ulaştıran yollar et!
  İhtirasla kilitlenmiş kolları,
  Birbirini kucaklayan kollar et!

  Muhabbetin gönlümüzde hız olsun,
  Güttüğümüz Hakk'a varan iz olsun,
  Önümüzde uçurumlar düz olsun,
  Yolumuzda dikenleri güller et!

  Delalette bırakıp da insanı,
  Yapma arzın en korkulu hayvanı;
  Unutturma doğruluğu vicdanı,
  Bizi sana layık kullar et!

  Orhan seyfi Orhon  -------------
  KISACIK DÜNYA YURDU BU KADAR ZORLUK İSTERKEN,SONSUZLUK YURDU BİRAZCIK ÇABAYA DEĞMEZ Mİ??


  Mesajı Yazan: yagmur
  Mesaj Tarihi: 10-Ekim-2009 Saat 15:33
  UYANDIR BİZİ RABBİM,KENDİMİZDEN MEMNUN OLUP DERİNLEMESİNE UYKUYA DALARSAK...
  UYANDIR BİZİ RABBİM,SAHİP OLDUKLARIMIZIN ÇOKLUĞUYLA AVUNUP,SANA MUHTAÇLIĞIMIZI UNUTURSAK...
  UYANDIR BİZİ RABBİM,SENDEN ÖTÜRÜ SEVMEYİ UNUTURDA  NEFSİMİZ İÇİN SEVMEYE BAŞLARSAK...(AMİN)
  UYANANLARDAN OLMAK DUASIYLA...


  -------------
  KISACIK DÜNYA YURDU BU KADAR ZORLUK İSTERKEN,SONSUZLUK YURDU BİRAZCIK ÇABAYA DEĞMEZ Mİ??


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 28-Ocak-2010 Saat 11:01

   

  SIKINTI SIRASINDA OKUNACAK DUA
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve meşakkat olduğunda şu zikri yapardı:
  "Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ben azametli Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim. Ben yedi göğü Rabbı ve güzel Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih ederim."
  (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, hd: 3883)  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: $€yy@h
  Mesaj Tarihi: 04-Şubat-2010 Saat 19:22
   

   

  Allahım!
  Bana dilimle değil, halimle vazetmeyi nasip eyle..

  Allahım!
  Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret..

  Allahım!
  Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı, salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür..

  Allahım!
  Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle, yarına kalabilenlerden eyle..

  Allahım!
  Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle..

  Allahım!
  Beni, beni benim önüme engel olmaktan,
  Beni, benim hayatımın kemirgeni olmaktan,
  Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle..

  Allahım!
  Bakışımızı ibret,
  Sukutumuzu hikmet,
  Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür..

  Allahım!
  Boşa bakanlardan,
  Boşa susanlardan,
  Boşa konuşanlardan eyleme..

  Allahım!
  Zenginlerimizi hamiyetsiz,
  Fakirlerimizi gayretsiz

  Alimlerimizi amelsiz

  İdarecilerimizi adaletsiz bırakma!


  Cümlemize, rızana uygun bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

  Amin... Amin... Amin...

  mevlanablogcu  -------------
  "Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız, gün
  gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. "

  P.Safa


  Mesajı Yazan: $€yy@h
  Mesaj Tarihi: 08-Şubat-2010 Saat 21:20

  Allah'ım

  Ben Kulum, Sen Allah' sın.

  Ben İstiyenim, Sen verensin.

  Ben susayanım, Sen suverensin.

  Ben muhtacım, Sen ihtiyaç giderensin.

  Ben kendine yetmeyen, Sen her şeye yetensin.

  Ben beni bilmeyen, Sen beni benden iyi bilensin.

  Ben bende olmayan, Sen şahdamarımdan yakın olansın.

  Kul kulca ister, Sen Allah' ça verensin.

  Halim arzuhalimdir, duruşum duam.

  Sensizsem neyim var, Senliysem ne gam ?  - Mustafa İslamoğlu -

  http://www.facebook.com/photo.php?pid=30315413&id=1318333701&op=1&view=all&subj=265175391687&aid=-1&oid=6491540652">  -------------
  "Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız, gün
  gerçek zenginliğin sırrını bulacağız. "

  P.Safa


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 01-Mart-2010 Saat 14:23

   

   

  Allah'ım

  Ben Kulum, Sen Allah' sın.

  Ben İstiyenim, Sen verensin.

  Ben susayanım, Sen suverensin.

  Ben muhtacım, Sen ihtiyaç giderensin.

  Ben kendine yetmeyen, Sen her şeye yetensin.

  Ben beni bilmeyen, Sen beni benden iyi bilensin.

  Ben bende olmayan, Sen şahdamarımdan yakın olansın.

  Kul kulca ister, Sen Allah' ça verensin.

  Halim arzuhalimdir, duruşum duam.

  Sensizsem neyim var, Senliysem ne gam ?  - Mustafa İslamoğlu -

   

   

  http://www.facebook.com/photo.php?pid=30315413&id=1318333701&op=1&view=all&subj=265175391687&aid=-1&oid=6491540652">

   

     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 11-Mart-2010 Saat 14:29

   İŞLERİN DÜZELMESİ İÇİN OKUNAN RIZIK DUASI

   

  İşerin düzelmesi için okunan Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhap, Ya Zettavili, Ya Mecid.  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 11-Mart-2010 Saat 14:39
   
  Her türlü maddi ve manevi sıkıntılarımızın giderilmesi için buyrun okuyup yazalım vesile olalım.


  Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhap, Ya Zettavili, Ya Mecid.  SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ = Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

  SÜBHANALLAHİL AZİM VE BİHAMDİHİ = Büyük Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

  ESTAĞFİRULLAH = Allah’tan bağışlanmamı isterim.

  YA KAFİ = Ey her şeye kâfi gelen.

  YA GANİ = Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan/Zengin.

  YA FETTAH = Ey suretleri, şekilleri, kapıları açan.

  YA REZZAK = Ey her canlının rızkını veren.

  YA KERİM = Ey ihsanları bollan/Cömert.

  YA VEHHAP = Ey bağışları çok olan.

  YA ZE'T-TAVİLİ = Ey geniş güç ve servet sahibi/lütuf ve ihsanı pek geniş olan.

  YA MECİD = Ey Yüce olan.

  ZE'T-TAVİLİ / Zi’t-tavli ismi Mümin/Gafir Suresi'nin 3. ayetinde geçmektedir.
  __________________


  YA BAKİ ENTEL BAKİ.
  “İlahi Ente Maksudi ve Rızake Matlubi”
   

  -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">


  Mesajı Yazan: medahms
  Mesaj Tarihi: 21-Aralık-2013 Saat 13:07

     -------------
  http://www.loadtr.com/638133-yph.htm">  Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat