Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Pırlanta Serisi (M.Fethullah Gülen)

Nereden Yazdırıldığı: Http://www.feraset.org
Kategori: İlim-Eğitim
Forum Adı: Kitap Tavsiyeleri
Forum Tanımlaması: Okuduğumuz ve tavsiye edebileceğimiz kitaplar
URL: Http://www.feraset.org//forum_posts.asp?TID=10591
Tarih: 19-Ocak-2017 Saat 21:05


Konu: Pırlanta Serisi (M.Fethullah Gülen)
Mesajı Yazan: eyvAllah...
Konu: Pırlanta Serisi (M.Fethullah Gülen)
Mesaj Tarihi: 03-Ocak-2009 Saat 19:49
 ÇEKİRDEKTEN ÇINARA
 
"Çocuk, sopadan, tehditten, azaptan değil, eğer bir şeyden korkacaksa, ebeveyninin şefkatini kaybedeceğinden korkmalıdır. Babasının yüzünü ekşitmesi, annesinin sımsıcak yüzünün buğulandığını müşahade etmesi veya sezmesi onu dengeye getirecek en büyük bir müeyyide gibi algılanabiliyorsa, yeter ve artar zannediyorum. Ancak çocuğun size güvenmesi, acılarını, elemlerini paylaştığınıza inanması çok ehemmiyetlidir." Çekirdekten Çınara, sağlıklı çocuk yetiştirmenin önemine inanmış anne ve babaların tekrar tekrar okuması gereken bir eser.
 
ben okudum kitabı çocuk yetıstırmede ebeveynlerın başucu yapacağı bir kitap.çok orijinal fikirler mevcut türk islam geleneğine göre bir çocuk nasıl yetiştirilir hoca efendi çok güzel izah etmiş.ALLAH razı olsun.


-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. Muhammed
Cevaplar:
Mesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 03-Ocak-2009 Saat 20:06
 
  • Bir ağacın nesil ve nev'ini devam ettirmesinde çekirdek ve tohumu ne ise, insan nesli ve nev'inin devamında da çocuk aynı şeydir. Çocuklarını ihmal eden milletler inkirâza, onları yabancı ellere ve yabancı kültürlere terk edenler de özlerini kaybetmeye mahkumdur.
  • Evlenmek zevk ve haz için değildir; evlenmek, aile teşkili, milletin bekâ ve devamı, ferdin duygu ve düşüncelerinin dağınıklıktan kurtarılması ve cismani hazların zabdu rabt altına alınması içindir. Bu konuda zevkler ve hazlar ise fıtratın çok meselelerinde olduğu gibi birer avans ve imrenmeden ibarettir.
  • Eve, içindeki insanlara göre 'ev' denir? Bir hanenin ferleri, o hanede oturanların insanı değerleri paylaştıkları ölçüde mesut sayılır. Evet diyebiliriz ki insan, eviyle insanca yaşar; evde içindeki insanla 'ev' olur.
  • Ana-babanın evlatlarını yetiştirip faziletlerle donattıkları nisbette onlara 'evladımız' demeye hakları var ise de, ihmal edilmiş yavruları hakkında böyle bir iddiada bulunmaları kat'iyyen muvafık degildir. Hele ona, fenanın-çirkinin yollarını gösteriyor, onu insanlıktan uzaklaştırıyorlarsa...
  • Bir milletin yükselip alçalması, o millet içindeki genç kuşakların alacakları ruh ve şuura, görecekleri talim ve terbiyeye bağlıdır. Gençleri iyi yetiştirilmiş milletler, her zaman terakki etmeye namzet olmalarına karşılık, onları ihmal etmiş milletlerin tedennileri ise kaçınılmazdır.

Mehmet Erdoğan, Yağmur, Ocak-Mart 2003, Sayı 18-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 19-Mart-2009 Saat 11:58
 

ÇAĞ VE NESİL

Büyük ve ciddî istihaleler arefesinde bulunuyoruz. Toplum sancı sancı üstüne kıvranıp duruyor ve yeni bir şeyler doğurma eşiginde... Yıllar yılı bin bir paradoksla kendine has çizgiden uzaklaşmış yığınlar, gelecek hakkında oldukça endişeli ve ümitsiz, Yürekler dermansız.. zihinler fakir… ilhamlar sevimsiz... Ruh dünyası böylesine sarsık ve istikbali iç içe kaos, canı dudağında perişan kitleler, dizlerine derman, yüreklerine fer bekliyorlar. Kendisinden hayat ve saadet umduğu havarîsini, iman ve ümit mesajlarıyla karşısında bulmasi, cemiyet için en hayati bir mevzudur. Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancı nispetindedir. Bu itibarladir ki, sağlam inanç mahsulü çok şey, bazılarınca harika zannedilmektedir. Aslında, limit, azim ve kararlılık, iman dolu bir kalbe girince, beşeri normaller aşılmış olur. Bu seviyede gönül hayatına sahip olamayanlar ise bunu fevkaladeden sayarlar. Hele insan, inanacağı şeyi iyi seçebilmiş ve ona gönül vermişse, artık onun ruh dünyasında, ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinlikten asla söz edilemez. Fert, ümitle varlığa erer; toplum onunla dirilir ve gelişme seyrine girer. Bu itibarla, ümidini yitirmiş bir fert var sayılamayacagı gibi, ümitten mahrum bir toplum da felç olmuş demektir.... M. FETHULLAH GÜLEN
 

-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 19-Mart-2009 Saat 11:59
 

İLAYI KELİMETULLAH VEYA CİHAD

Dünyanın global bir köy haline geldiği, telekominikasyon vasıtalarının baş döndürücü bir hızla ilerlediği, ulaşım imkanlarının hayalleri aşan bir seviyeye ulaştığı ve kuvvetler dengesinin ayrı bir büyüye büründüğü günümüzde , cihadı nasıl anlamalıyız, sorusuna cevap veriyor. Cihad, cihadın fonksiyonları, cihadın kazandırdıkları, insanı cihaddan alıkoyan hususlar ve "büyük cihad - küçük cihad" mevzularını Kur'an ve sünnet perspektifinden sunuyor...  M. FETHULLAH GÜLEN
 

-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 19-Mart-2009 Saat 12:00
 

İRŞAD EKSENİ

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”(Ali İmran, 3/10) Ayeti inanan insanlara bir vazife, bir sorumluluk yüklemektedir. İrşad Ekseni, İslâm’ın müeyyidat kısmı içinde mütalaa edilen iyiliği emretme, kötülükten men etme düsturunu, orijinal tespit, yorum ve Asr-ı Saadet merkezli misallerle zenginleştirilmiş olarak, tebliğ erlerinin eline sunuyor. İrşad Ekseni, irşad ve tebliğin, grup ve klikler üstü (ve bilhassa siyaset ötesi) ve herkesi içine alacak şekilde geniş olması gerektiğine dikkat çekiyor. Tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanının ruh portresini ortaya koyuyor... M.FETHULLAH GÜLEN
 
 
 
 

-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 24-Mart-2009 Saat 09:45
 

Asrın Getirdiği Tereddütler 1

Kitap Hakkında

Her asırda olduğu gibi http://www.kitapalemi.com/kitaps/kitaps.asp?kx=arama&statsenable=&aranacak=&secenek=tumu - asrımızda da çeşitli çevrelerde yetişen ve farklı kültüre sahip bulunan kimselerin zihinlerini meşgul edebilecek problemlerin olması tabiidir. Şurasını belirtelim ki ister dini ister gayr-i dini sahada istikrarsız düşüncelerin fikir dünyamızı alt üst etmesiyle başgösteren ahlaki ve ictimai bozukluklar günden güne cemiyet bünyesini tahrib etmeye başlamıştır. Değişik telakkilerin toplum içerisine sokulmasıyla meydana çıkan fikir ayrılıkları çok geçmeden yerini kaba kuvvete terk etmiştir. Çünkü kesin bir meselenin telakkilere göre değişmesi efkar-ı umumiyede zıdlaşmaya sebep olmuştur.

 

Asrın Getirdiği Tereddütler 2

Asrın Getirdiği Tereddütler 3

Kitap Hakkında

Çarpık zihniyetlerin ürettiği sorulara çapraz ve ihalatı cevaplar hazırlamak beyninin maden ocağında düşünce kazması sallayan ve şakaklarındaki zonklamayı ancak bu şekilde dindirebilen her düşünür ve mütefekkirin en önde gelen vazifelerinden biridir. Bir bakıma bu vazife onların varlık ve yaradılış gayeleridir. İçinde mütefekkiri bulunmayan cemiyet ne fakir bir cemiyettir ve içinde mütefekkirini barındırmayan cemiyet nasıl zalim bir cemiyettir. Çünkü varlık gayesini hiçe saymış veya hiç anlamamıştır da ondan.

Asrın Getirdiği Tereddütler 4

Kitap Hakkında

Bu mütevazi kitapçıkta sorulara irticalen cevab verildiği http://www.kitapalemi.com/kitaps/kitaps.asp?kx=arama&statsenable=&aranacak=&secenek=tumu - konuşmanın ona göre istiflendiği... Daha sonraki küçük tashihlerle de bu ilk tertip ve ifade tarzına dokunulmadığ daha doğrusu her şeyi yeniden ele alma gibi bir zoluğu olduğundan dokunulmadığı için bir kısım karşılıklar anlatma eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucuların bütün bunları nazar-ı itibara alarak kitabı öyle mütalaa etmelerini ve kusurlarımıza nazar-ı müsamaha ile bakmalarını umar dualarını bekleriz.-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 24-Mart-2009 Saat 09:50
 

Beyan

Kitap Hakkında

Varlığın planını Rahmeti Sonsuz 'un ilmi http://www.kitapalemi.com/kitaps/kitaps.asp?kx=arama&statsenable=&aranacak=&secenek=tumu - mimarisini de beyanı resmetmiştir.Yaratılışla beyan"ayan-I sabite"nin mahremlerden mahrem hariminde ikiz olarak belirtmiş sonra da harici vücuda yürümüşlerdir.Hazreti Rahman insanı yaratırken onun özünü iç enginliklerini varlığı varlığın perde arkasını ifade edebilme kabiliyetini da ona yükleyerek öylece harici vücut buuduna çıkarmıştır.Bbu itibarla da denebilir ki; kudret kaleminin ucundan yokluğa akan mürekkebin ilk damlası beyan Yaratıcıyla-yaratılan arasındaki sırlı münasebeti keşfedip ortaya koyan da yine beyandır.-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 24-Mart-2009 Saat 09:52
 

Buhranlar Anaforunda İnsan (Çağ ve Nesil 2)

Kitap Hakkında

Büyük ve ciddi istihaleler arefesinde bulunuyoruz. Toplum sancı sancı üstüne kıvranıp duruyor ve yeni birşeyler doğurma eşiğinde... Yıllar yılı binbir paradoksla kendine has çizgiden uzaklaşmış yığınlar http://www.kitapalemi.com/kitaps/kitaps.asp?kx=arama&statsenable=&aranacak=&secenek=tumu - gelecek hakkında oldukça endişeli ve ümitsiz yürekler dermansız; zihinler fakir, ilhamlar sevimsiz...-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: eyvAllah...
Mesaj Tarihi: 24-Mart-2009 Saat 09:54
 

Dinimi Öğreniyorum Seti -1 (Çocuğun Dini Eğitimi)

Kitap Hakkında

Müslümanlıkta evlenmek çok ciddî bir konudur ve ciddiyeti ölçüsünde üzerinde durulmalıdır. Temelde anne-baba http://www.kitapalemi.com/kitaps/kitaps.asp?kx=arama&statsenable=&aranacak=&secenek=tumu - aynı zamanda muallim ve muallime olma durumunda olduklarından eş namzetleri bu önemli misyonu eda edebilecek yaşa-başa ulaşınca izdivaç düşünülmelidir.

İmâm Cafer talebelerinden bir müddet evliliklerini tehir etmelerini ister. Ebu Hanife de talebesi İmâm Ebu Yusuf’u bir süre için evlilikten men eder ve şöyle der: "Öncelikle talim ve terbiye safhasını tamamlamalı ve evlilik yapacağın vakte kadar öğrenmen gereken ilimleri mutlaka öğrenmelisin. Aksi takdirde tahsil hayatın yarıda kalır. Ayrıca ailenin helâl bir şekilde geçimini temin edebilmen için de bir işin olmalıdır. Böyle bir duruma gelince hayat çizgin daha bir belirginleşecektir." Evet Ebu Hanife o biricik talebesi ki Abbasiler döneminde şeyhülislâmlık pâyesine yükselmiştir; ona böyle nasihat ediyor.

Bu iki zattan biri büyük dimağ nazarî hukukun bânisi Ebu Hanife Hazretleri ki bizim mezhep imamımız... Diğeri de Ehl-i Beyt-i Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’dan gelen ayrı bir imam... Bizim bu anekdottan anlamamız gereken husus evlilik müessesesinin gayet ciddî bir müessese olduğudur. Bu itibarla evlenecek kimselere bakılmalıdır; acaba bunlar bir muallim bir mürebbi gibi çocuk yetiştirebilecek seviyeye gelmişler midir? Veya bir eşle hayatı paylaşabilecek yaşta-başta görünüyorlar mı? Çocuklarını bizim düşünce dünyamıza göre hazırlama konusunda gerekli donanımları var mı?

 

-------------
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. MuhammedMesajı Yazan: dione
Mesaj Tarihi: 14-Mayıs-2009 Saat 23:07
 teşekkürler

-------------Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat